Case


Mat och livsmedel
Article thumbnail image

Görans

Folk verkar inte få nog av kebab. Efter drygt två år i nya fabriken bygger Görans ut. Men det är inte bara produkterna som imponerar. Företagets energieffektiva produktionsanläggning i Jakobstad är en av de mest miljövänliga i Finland. Här tillverkas högklassig snabbmat – utan spill.

Storindustri
Article thumbnail image

Sunds Trädgård

Det femtiotvååriga företaget Sunds Trädgård är ju ett bra exempel på ett lokalt österbottniskt familjeföretag. Sex syskon och två generationer har skapat ett starkt varumärke som lockar kunder både från när och fjärran – speciellt när det gäller kvalitativa produkter och knivvass kunskap gällande trädgård och gröninredning.

Infratjänster
Article thumbnail image

Vestia

Under de senaste årtiondena har det skett mycket nytt inom avfallshanteringen i Finland. I och med den ökade återvinningen och utnyttjandet av avfallet har bl.a. soptipparna minskat märkbart. Fram till år 2012 deponerades allt hushållsavfall – genom dagens energiutnyttjande hamnar endast 4 % på avfallsdeponin av det avfall som Vestia erhåller.

Storindustri
Article thumbnail image

Rani Plast

Rani Plast är en av Nordens ledande producenter av plastfilmer. Företaget har 350 anställda endast i Terjärv, för att inte nämna de åtskilliga dotterbolagen runtom i Finland och utomlands. Det stora men smidiga familjebolaget skaffar el av Herrfors till sina fem fabriker i Finland. Planering av elkostnader är en väldigt stor del av budgetering, och där spelar Herrfors experttjänster en väldigt viktig roll.

Mat och livsmedel
Article thumbnail image

Pavis och Mr. Bank

Vem skulle ha trott att bröderna Sundqvist skulle bli företagare, att de skulle bli med två företag under ett år och att båda av företagen skulle vara inom restaurangbranschen? Detta förutspådde inte varken de själva eller föräldrarna – men nu står bröderna stolt bakom sina framgångsrika företag och verkar hjärtligt glada över sina beslut om att bli företagare – trots att dagarna är långa och ansvaret skyhögt.

Jordbruk
Article thumbnail image

Norrpig

Trygg tillgång till el är bokstavligen livsviktigt för gårdar med produktionsdjur. Varma somrar med luftventilerade djurhus påverkar elkonsumtionen rejält, men med smarta elavtal och påhittiga produktionslösningar, kan vem som helst påverka sina elkostnader. Bakom detta tankesätt står bland annat svinfarmaren Dan Norrgård, som driver företaget Norrpig tillsammans med sin dotter Elina och sonen Patrik. Norrpig har inte endast produktionsdjur, utan även jordbruk och vindkraftsproduktion.

Fastighetsbolag
Article thumbnail image

Ebba Fastigheter

Ebba är det naturliga valet när du söker hyresbostad i Jakobstad. Ebba fastigheter äger för tillfället över 600 bostäder och flera servicehus med 110 boendeplatser inom Jakobstad. Företaget styrs av Åsa Björkman som efter flera års erfarenhet av disponent- och fastighetsbranschen känner både staden och branschen som sina egna fickor. Ebba har definitivt gjort sitt bästa för att få Jakobstad att kännas som en attraktiv och välkomnande bostadsort för människor i alla åldrar.

Mat och livsmedel
Article thumbnail image

Oravais Rökeri

I dag är Oravais Rökeri Ab ett känt varumärke inom kött- och charkuteribranschen. Bolaget har tre ägare och sju anställda. Företagets främsta marknader är Österbotten, Åland, Åboland och Nyland. Sedan starten har rökeriet sakta men säkert ökat såväl produktsortiment som volymkapacitet. Idag har företaget ett 50-tal konkurrenskraftiga produkter på marknaden och årsvis levererar dem ca. 150 000 kg till hela Finland.

Case


Mat och livsmedel
4.10.2021
Article thumbnail image

Görans

Folk verkar inte få nog av kebab. Efter drygt två år i nya fabriken bygger Görans ut. Men det är inte bara produkterna som imponerar. Företagets energieffektiva produktionsanläggning i Jakobstad är en av de mest miljövänliga i Finland. Här tillverkas högklassig snabbmat – utan spill.

Storindustri
15.4.2019
Article thumbnail image

Sunds Trädgård

Det femtiotvååriga företaget Sunds Trädgård är ju ett bra exempel på ett lokalt österbottniskt familjeföretag. Sex syskon och två generationer har skapat ett starkt varumärke som lockar kunder både från när och fjärran – speciellt när det gäller kvalitativa produkter och knivvass kunskap gällande trädgård och gröninredning.

Infratjänster
12.12.2018
Article thumbnail image

Vestia

Under de senaste årtiondena har det skett mycket nytt inom avfallshanteringen i Finland. I och med den ökade återvinningen och utnyttjandet av avfallet har bl.a. soptipparna minskat märkbart. Fram till år 2012 deponerades allt hushållsavfall – genom dagens energiutnyttjande hamnar endast 4 % på avfallsdeponin av det avfall som Vestia erhåller.

Storindustri
1.10.2018
Article thumbnail image

Rani Plast

Rani Plast är en av Nordens ledande producenter av plastfilmer. Företaget har 350 anställda endast i Terjärv, för att inte nämna de åtskilliga dotterbolagen runtom i Finland och utomlands. Det stora men smidiga familjebolaget skaffar el av Herrfors till sina fem fabriker i Finland. Planering av elkostnader är en väldigt stor del av budgetering, och där spelar Herrfors experttjänster en väldigt viktig roll.

Mat och livsmedel
4.9.2018
Article thumbnail image

Pavis och Mr. Bank

Vem skulle ha trott att bröderna Sundqvist skulle bli företagare, att de skulle bli med två företag under ett år och att båda av företagen skulle vara inom restaurangbranschen? Detta förutspådde inte varken de själva eller föräldrarna – men nu står bröderna stolt bakom sina framgångsrika företag och verkar hjärtligt glada över sina beslut om att bli företagare – trots att dagarna är långa och ansvaret skyhögt.

Jordbruk
3.9.2018
Article thumbnail image

Norrpig

Trygg tillgång till el är bokstavligen livsviktigt för gårdar med produktionsdjur. Varma somrar med luftventilerade djurhus påverkar elkonsumtionen rejält, men med smarta elavtal och påhittiga produktionslösningar, kan vem som helst påverka sina elkostnader. Bakom detta tankesätt står bland annat svinfarmaren Dan Norrgård, som driver företaget Norrpig tillsammans med sin dotter Elina och sonen Patrik. Norrpig har inte endast produktionsdjur, utan även jordbruk och vindkraftsproduktion.

Fastighetsbolag
2.9.2018
Article thumbnail image

Ebba Fastigheter

Ebba är det naturliga valet när du söker hyresbostad i Jakobstad. Ebba fastigheter äger för tillfället över 600 bostäder och flera servicehus med 110 boendeplatser inom Jakobstad. Företaget styrs av Åsa Björkman som efter flera års erfarenhet av disponent- och fastighetsbranschen känner både staden och branschen som sina egna fickor. Ebba har definitivt gjort sitt bästa för att få Jakobstad att kännas som en attraktiv och välkomnande bostadsort för människor i alla åldrar.

Mat och livsmedel
1.9.2018
Article thumbnail image

Oravais Rökeri

I dag är Oravais Rökeri Ab ett känt varumärke inom kött- och charkuteribranschen. Bolaget har tre ägare och sju anställda. Företagets främsta marknader är Österbotten, Åland, Åboland och Nyland. Sedan starten har rökeriet sakta men säkert ökat såväl produktsortiment som volymkapacitet. Idag har företaget ett 50-tal konkurrenskraftiga produkter på marknaden och årsvis levererar dem ca. 150 000 kg till hela Finland.