Case


Infratjänster
Article thumbnail image

Vestia

Under de senaste årtiondena har det skett mycket nytt inom avfallshanteringen i Finland. I och med den ökade återvinningen och utnyttjandet av avfallet har bl.a. soptipparna minskat märkbart. Fram till år 2012 deponerades allt hushållsavfall – genom dagens energiutnyttjande hamnar endast 4 % på avfallsdeponin av det avfall som Vestia erhåller.

Case


Infratjänster
12.12.2018
Article thumbnail image

Vestia

Under de senaste årtiondena har det skett mycket nytt inom avfallshanteringen i Finland. I och med den ökade återvinningen och utnyttjandet av avfallet har bl.a. soptipparna minskat märkbart. Fram till år 2012 deponerades allt hushållsavfall – genom dagens energiutnyttjande hamnar endast 4 % på avfallsdeponin av det avfall som Vestia erhåller.