Vår vision - utveckla samhället till en attraktiv miljö för företagare

Vår vision - utveckla samhället till en attraktiv miljö för företagare

Kontakta oss » Vår vision

Vår vision

Herrfors vision är den samma som för hela Herrforsgruppen: att utveckla lokalsamhället till en bra plats att leva och bo på och till en attraktiv miljö för företagare. Herrfors roll i detta är att distribuera den energi och den värme som kunderna behöver. Vägledande i detta är att kunna tillhandahålla energin till ett konkurrenskraftigt pris och på ett tryggt och miljövänligt sätt.

Herrfors prioriterar lokala energikällor och lokala lösningar, så länge de kostnadsmässigt kan försvaras. Lokalt engagemang, lokalt samarbete och lokalt ägande är grundpelare för Herrfors verksamhet.