"Efter att vi bytte till fjärrvärme sparar vi ungefär 20% på årskostnaden."

JOHAN SUND, VD, SUNDS TRÄDGÅRD

"Efter att vi bytte till fjärrvärme sparar vi ungefär 20% på årskostnaden."

JOHAN SUND, VD, SUNDS TRÄDGÅRD

Case » Sunds Trädgård

Sunds Trädgård

Det femtiotvååriga företaget Sunds Trädgård är ju ett bra exempel på ett lokalt österbottniskt familjeföretag. Sex syskon och två generationer har skapat ett starkt varumärke som lockar kunder både från när och fjärran – speciellt när det gäller kvalitativa produkter och knivvass kunskap gällande trädgård och gröninredning. Företaget är inte grönt endast på grund av sina växter, de har också nyligen tagit i bruk Herrfors fjärrvärme vilket höjer företagets gröna image ännu mera.

Sunds Traedgard Jakobstad Herrfors Business

Sunds Trädgård är grundat år 1967 och drivs nu av andra generationen Sund i Jakobstad. Företaget gick igenom generationsväxlingen år 2000 när grundarna Sund blev pensionerade och sonen, den nuvarande VD:n Johan Sund, tog över ansvaret tillsammans med sina fem syskon. 

- Största ändringen som hände efter generationsskiftet var den nya butiksbyggnaden. Tidigare fanns det endast ett växthus med trädfasad som fungerade som butik. Kvadratmeterna ökades från 500m2 till 1500m2 och nya utrymmen möjliggjorde även försäljning av andra produkter, inte endast trädgårdsväxter, berättar Johan Sund.

Herrfors Business Sunds Traedgard 12   Herrfors Business Sunds Traedgard 14

Efter att verksamheten och kvadratmetrarna växte i samband med ägarbytet står nu företaget stadigt på tre olika verksamhetsområden: en stor trädgård och blomförsäljning i Östanpå, en traditionell blombutik med sommarblommor på Skutnäsgatan i centrum av Jakobstad och tjänster såsom trädgårdsplanering och -anläggningar samt skötseluppdrag och gröninredning hos företagskunder. Företaget har även en aktiv webbhandel med leveranser inom hela Finland.

Trädgårdsbranschen är känd för sin höga förbrukning av el, värme och vatten. Sunds Trädgård har varit en trogen elkund hos Herrfors och Jakobstads energiverk ända sedan företagets början och i november 2018 började Herrfors leverera även fjärrvärme till företagets trädgårdsanläggning. Nu sköter Herrfors om företagets helhetsleverans inom el och värme, medan de gamla värmesystemen med tung brännolja har gått i vila.

- Största orsaken varför vi ville byta från oljeuppvärmningen till fjärrvärme var den föråldrade värmecentralen som började närma sig 40 år. Vi stod inför två val; antingen förnya värmecentralen eller byta värmekälla. Efter uträkningar insåg vi att fjärrvärme var ett mycket förmånligare alternativ än att förnya värmecentralen, berättar Johan.

Tidigare förbrukade företaget ca 80 000 - 100 000 liter tung brännolja. De nya direktiven kräver bland annat att rökgaser som bildas från eldningen av tung brännolja måste rengöras. Detta skulle ha krävt stora investeringar vilket också gav en push för att söka efter nya uppvärmningssätt.

- Vi hade bergsvärme som andra alternativ, men den var också en mycket dyrare investering än ibruktagandet av fjärrvärme. Bergsvärme är inte heller det lämpligaste alternativet för växthus eftersom den inte klarar värmevariationen som uppstår i växthusen.

Herrfors Business Sunds Traedgard 6    Herrfors Business Sunds Traedgard 3

De flesta inom växthusbranschen värmer sina växthus med egna torv- eller fliscentraler. Även detta skulle ha varit en dyrare investering, så fjärrvärme krävde i detta fall den lägsta investeringen.

- Vi hade även tidigare, i slutet av 90-talet, räknat på fjärrvärme. Då var toppeffektbehovet mycket högre, och oljan var ju också mycket billigare. Då lönade det sig inte. Nu räknade vi att på årskostnaden sparar vi ungefär 20%. Effekten i våra gamla pannor började vara dålig vilket också påverkade kostnaderna. För oss har det också att göra med säkerhet; tryggare för oss med fjärrvärme och utomstående som står för värmeproduktionen.

Istället för tung brännoljan har Sunds trädgård valt att lämna kvar en lättoljepanna för att ha en backup för eventuella leveransavbrott inom fjärrvärme.

- Det är ju en grön investering på samma gång, både lätt brännolja och fjärrvärme belastar miljön betydligt mycket mindre än tung brännolja. Vi följer upp förbrukningen med hjälp av en egen mätare och Herrfors 24/7 -applikationen. Fjärrvärme har fungerat även bättre än förväntat, tackar Johan.

Vad är Sunds Trädgård?

  • Företaget är grundat i Jakobstad 1967.

  • År 2018 hade företaget en omsättning på 3,6M€.

  • Företaget drivs av syskonen Johan, Carola, Sonja, Barbro, Henrik och Ove Sund.

  • Totalt har företaget ca 50 anställda, varav 25 personer är anställda endast under högsäsongen.

  • Företaget äger 0,35 hektar växthus där de driver växter både från frön och sticklingar.

  • Förutom växthusen har de en utomhusträdgårdsbutik på 3000m2 och en inomhusbutik på 1000m2.

  • Mera information om Sunds Trädgård hittar du på www.sunds.fi

Fjärrvärme för företag

Är byte av uppvärmningssätt aktuellt hos er? Fjärrvärme är ett lokalt och grönt alternativ som passar nästan alla fastigheter. Ta gärna kontakt för att höra ifall fjärrvärme är ett alternativ även för er.