"Man har ett ansikte på alla man har kontakt med. Det uppskattar jag hos min elleverantör."

DAN NORRGÅRD, ÄGARE AV NORRPIG

"Man har ett ansikte på alla man har kontakt med. Det uppskattar jag hos min elleverantör."

DAN NORRGÅRD, ÄGARE AV NORRPIG

Case » Norrpig

Norrpig

Trygg tillgång till el är bokstavligen livsviktigt för gårdar med produktionsdjur. Varma somrar med luftventilerade djurhus påverkar elkonsumtionen rejält, men med smarta elavtal och påhittiga produktionslösningar, kan vem som helst påverka sina elkostnader. Bakom detta tankesätt står bland annat svinfarmaren Dan Norrgård, som driver företaget Norrpig tillsammans med sin dotter Elina och sonen Patrik. Norrpig har inte endast produktionsdjur, utan även jordbruk och vindkraftsproduktion.

Dan Norrgård är andra generationens svinfarmare, sedan 1985, men familjens historia inom jordbruk sträcker sig mycket längre bak i tiden. För tillfället har Norrpig fyra svinhus med ca 3700 grisar och 200 hektar åker som de odlar för eget bruk. Svinhusen sköts tillsammans av pappa Dan, dottern Elina och sonen Patrik, en fungerande kombination där alla har en viktig roll. Man kunde lätt tro att arbets- och tankesätten blir traditionella genom åren, men på Norrpig har åren haft en helt motsatt effekt. Den moderna svinfarmen handlar el till spotpris samt producerar egen el med hjälp det egna vindkraftverket. 

- Jag är väldigt intresserad av allt nytt och vill gärna prova på nya saker, därför beslöt jag mig för att investera även i vindkraft, berättar Dan Norrgård.

Gårdens elkonsumtion är årligen ca 200 000 – 250 000kWh, trots att konsumtionen har sjunkit rejält tack vare energisnålare maskiner. En femtedel av förbrukningen täcker de med det egna 135kW vindkraftverket. Förutom detta är Dan och Patrik delägare i Årvas Wind som har ett större 2,5MW vindkraftverk på samma kulle i Pensala i Oravais

- Vi har varit vindkraftsproducenter i sex års tid. Vi försöker själv utnyttja all energi som det mindre kraftverket producerar, emedan all produktion från det större säljs. Vi har ett serviceavtal med ett utomstående företag. 

Norrpig Herrfors Business 3

Norrpig Herrfors Business 6

Norrpigs vindkraftverk var ett av de första vindkraftverk som blev kopplat till Herrfors Näts distributionsnät. Samarbetet med elleverantören samt nätbolaget har fungerat smidigt, även om det ibland har handlat om lite mera ovanliga ärenden från kundens sida.

- Vi har ett bra och stabilt nät här och ifall något fel uppstår korrigeras det snabbt av Herrfors. Reservgeneratorn har aldrig behövts användas, tackar Dan.

Norrpigs elavtal består av ett fast pris på vintern och spotpris på sommaren. På grund av årets höga spotpris har avtalet inte varit det mest lönsamma, men Dan har förståelse för det eftersom han har bra kunskap om hur elbranchen fungerar. Han följer elmarknaden varje dag och vet när det är den bästa tiden att binda sig till fast pris eller när man ska följa spotpris.

- Det jag uppskattar hos Herrfors är att man har ett ansikte på alla man har kontakt med. Jag har också blivit lovad kaffe varje gång jag kommer till Jakobstad, det kan man inte säga om alla elleverantörer. 

Norrpig Herrfors Business   Norrpig Herrfors Business 4

Detta är Norrpig

  • Företaget är grundat år 1997.

  • Norrpig finns i Pensala byn i Oravais.

  • Svinhusen vid Norrpig är väldigt långt automatiserade, vilket kräver en garanterad tillgång till el dygnet runt.

  • Det 135kW och 40m höga vindkraftverket är skaffad begagnad från Tyskland. Kraftverket är monterad år 2011 och den producerar 50MWh per är vilket är ca en tredjedel av svinhusens totalförbrukning.

El till jordbruket

Trygg tillgång på el är väldigt viktig för dagens automatiserade djurgårdar, och vikten av fungerande kommunikation med elleverantören blir avgörande. Förutom god kommunikation kan vi även stöda jordbrukare på andra sätt, t.ex. i form av tips angående elmarknadens svängningar - speciellt om elelns inköpspris är lika viktig för dig som andra råvarors inköpspris. Är du intresserad av att läsa mera om våra färdiga elavtal till företagen? Vi kan även erbjuda skräddarsydda lösningar som tar i beaktande behov som är viktiga för ditt företag.