Vi uppskattar tillgänglighet och pålitlighet

CAJ NORRGÅRD, VD PÅ ORAVAIS RÖKERI

Vi uppskattar tillgänglighet och pålitlighet

CAJ NORRGÅRD, VD PÅ ORAVAIS RÖKERI

Case » Oravais Rökeri

Oravais Rökeri

I dag är Oravais Rökeri Ab ett känt varumärke inom kött- och charkuteribranschen. Bolaget har tre ägare och sju anställda. Företagets främsta marknader är Österbotten, Åland, Åboland och Nyland. Sedan starten har rökeriet sakta men säkert ökat såväl produktsortiment som volymkapacitet. Idag har företaget ett 50-tal konkurrenskraftiga produkter på marknaden och årsvis levererar de ca. 150 000 kg till hela Finland. 100% av hela Finland får sina leveranser inom 36 timmar vilket betyder att effektiviteten och processerna är väldigt genomtänkta och färdigt utvecklade.

Oravais Rökeri grundades 1999 och ända sedan dess har bolaget varit kund hos Herrfors. Företaget har med jämna mellanrum konkurrensutsatt elavtalet men enligt Caj Norrgård, VD:n på Oravais Rökeri, var valet av elleverantör ett naturligt val.

- Det finns även andra parametrar än pris. Vi uppskattar lokal tillgänglighet och pålitlighet, och vi vet vad vi får. Herrrfors personal meddelar på förhand om elen måste stängas av på grund av service och ställer sina tidtabeller enligt våra behov. Det är ytterst viktigt för oss att kunna lita på att elen finns under hela rökningsprocessen för att kunna undvika spill. Alla dessa saker väger mera än en liten prisskillnad.

Herrfors Business Oravais Roekeri kundcase

Herrfors Business Oravais Roekeri kundcase 2

Oravais Rökeri använder endast bästa 100% inhemska råvaror vilket påverkade också valet av elleverantör. Elen tillverkas i hemorten med hjälp av ett traditionellt vattenkraftverk, vilket passar väldigt bra i företagets filosofi.

- Våra försäljningsargumenter ligger i helköttsprodukterna som är naturligt handtillverkade med gamla traditioner. Vi vill marknadsföra vårt produktsortiment till en ny urban kundkrets som värdesätter köpargument som hållbarhet, kvalitet och lokalproducerat.

Företagets produkter uppfyller redan alla kriterier men som grädde på moset kommer nu elen från ett småskaligt vattenkraftverk i närheten, Hammarfallet.

- Hammarfallet producerar precis tillräckligt el på årsbasis för Oravais rökeris förbrukning och vid de tillfällen effekten inte räcker till ersätter vi med effekt från våra övriga vattenkraftverk. Vi har genom åren investerat i en bred palett av elproduktion, från stora anläggningar till små, berättar Johanna Övergaard, Key Account Manager på Herrfors.

oravais roekeri vatten min     Herrfors Business Oravais Roekeri kundcase 4

I Herrfors vision ingår att stärka närsamhället och regionens näringsliv.

- Vi är glada över att på detta sätt få vara med på Oravais rökeris resa.

Herrfors erbjuder lokalproducerad och förnybar el både till sina företagskunder och privatkunder

Detta är Oravais rökeri

  • Caj Norrgård har varit delägare sedan grundandet av bolaget, men för två år sedan köpte han in sig som majoritetsägare i företaget. Äger idag 59% av företaget.

  • Caj har tidigare drivit ett transportföretag, och har som pensionär effektiserat Oravais Rökeri från grunden, utan att tappa bort grundvärdena i företaget, som bygger på 100 % finskt kött av bästa kvalitet och producerat som hantverk. Ett exempel på detta är alspånet, som används vid rökningen. Det kommer från Nedervetil och är av högsta kvalitet med all bark borttagen, vilket är viktigt eftersom det annars kan bildas giftiga ämnen under rökningen.

  • Effektiviseringen har inneburit automatiserad beställning, uppdaterad utrustning, förbättrad logistik, nya produkter, paketering och investering i en ny ugnsstyrning, som är ett beställningsarbete. Som ett led i nysatsningen har produktionen ökat och personalens sjukfrånvaro minskat.

  • Savustuksessa käytettävä leppäpuru tulee Alavetelistä. Puru on korkealaatuista ja täysin kaarnatonta, mikä on erityisen tärkeä ominaisuus savustuksessa muutoin muodostuvien myrkyllisien aineiden välttämiseksi.

  • Lagret hålls så litet som möjligt för bästa färskhet I sortimentet. Butikskassornas system sänder automatiskt in beställningar varefter produkterna säljs, och levereransen kan ske inom 24 timmar.

  • Läs mera om Oravais Rökeris verksamhet på www.oravaisrokeri.fi.

El för livsmedelsproduktion

Företagen inom livsmedelsbranschen har en allt mer värdemedveten kundkrets vilket gör brandingen av både produkterna och producenterna väldigt viktigt. Grön el, lokalproducerad el, vindel eller el från vattenkraftverk - vilka saker höjer status av ditt brand?