"Vi använder Herrfors experttjänster eftersom det inte alltid är så lätt att förstå sig på elmarknaden."

JARI PALOSAARI, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR, RANI PLAST

"Vi använder Herrfors experttjänster eftersom det inte alltid är så lätt att förstå sig på elmarknaden."

JARI PALOSAARI, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR, RANI PLAST

Case » Rani Plast

Rani Plast

Rani Plast är en av Nordens ledande producenter av plastfilmer. Företaget har 350 anställda endast i Terjärv, för att inte nämna de åtskilliga dotterbolagen runtom i Finland och utomlands. Det stora men smidiga familjebolaget skaffar el av Herrfors till sina sju fabriker i Finland. Planering av elkostnader är en väldigt stor del av budgetering, och där spelar Herrfors experttjänster en väldigt viktig roll. 

Rani Plast tillverkar på ett mångsidigt sätt plastfilmer både till sina inhemska och utländska kunder. Företagets största produktgrupper är filmer som används inom lantbruk samt förpackningsfilmer inom olika industrier. Hela verksamheten drivs i familjeföretagets anda, vilket syns förutom i det att företagets huvudkontor fortfarande finns i Terjärv, även i att organisationen är smidig och snabb i sina beslutsprocesser. Detta ger företaget möjlighet att ta i beaktande kundernas önskemål som ibland kan ändras väldigt snabbt. Familjeföretagets arbetssätt gör arbetet och kundservicen trevligt och effektivt.

Rani Plast är även en av Herrfors största företagskunder som värdesätter planering av elkostnaderna väldigt högt. Arbetsprocesserna inom plastindustrin kräver inte endast en hög energimängd utan även en stabil elleverans. Med hjälp av effektiv planering och samarbete har elanskaffning och elöverföring kunnat optimeras så att det ger kunden både de största inbesparningarna gällande elpriset samt de mest stabila produktionsmöjligheterna.

- Våra fabriker är väldigt beroende av el. Ifall produktionen avbryts okontrollerat, skapar det oftast förluster senare, till exempel i form av maskinskador och ökande servicekostnader, berättar Jari Palosaari, verkställande direktör på Rani Plast. 

De gemensamma utvecklingsprojekten med Herrfors Nät har förbättrat elöverföringen så mycket att fabriken i Terjärv inte har lidit av ett enda elavbrott under det senaste året. 

- Vi samarbetar tätt och dagligen med Herrfors, och enligt mig fungerar samarbetet väl, konstaterar Ulf Sandvik, teknisk chef på Rani Plast. 

Fabrikerna förbrukar årligen ca 63GWh vilket gör att elpriset blir en väsentlig del av hela kostnadsstrukturen. Elkostnaderna är den tredje största kostnaden i organisationen, efter råvaror och personalkostnader. Det är därför planering och optimering av elkostnaderna spelar en väldigt viktig roll för företaget. Rani Plast brukar prissäkra en del av elen redan länge på förhand, medan resten köps in enligt dåvarande spotpriset. Till exempel har årets 2019 el prissäkrats redan under 2016. För att kunna optimera elpriserna har Rani Plast delegerat elanskaffningen till sina kontaktpersoner på Herrfors. 

- Herrfors leverar oss information om elmarknadens utveckling konstant. Vi använder Herrfors experttjänster eftersom det inte alltid är så lätt att förstå sig på elmarknaden. Vi följer elpriserna dagligen, och ibland önskar man sig en kristallkula för att kunna spå framtiden, ler Jari.  

Den växande organisationen har fokus på framtiden på alla plan. Hållbar utveckling och kretslopp utmanar plastbranschen och för tillfället funderar företaget mycket på olika energiprojekt bland annat i form av egna sol- och vindkraftverk. En av Rani Plast fabrikerna snurrar redan med hjälp av vindkraft. 

- Effektiv produktion och framtidsplanering är viktiga ämnen för oss. Vi uppskattar att vi får goda råd av Herrfors för att kunna förbättra vår verksamhet.

Detta är Rani Plast

  • Den internationella Rani Group koncernen har nästan 1000 anställda. Koncernen omsätter över 200 miljoner euro och levererar produkter till över 40 länder.

  • Till koncernen hör nio olika fabriker: moderbolaget Ab Rani Plast Oy, HP Rani Plast AB (Sverige), Rani Plast Kaluga (Ryssland), Art-Pak Oy Ab, Teri-Hus Ab Oy och samföretagen Terichem (Slovakien och Ukraina) samt Tatrafan.

  • Moderbolaget Rani Plast är grundat i Terjärv 1955.

  • Rani Plast är 100% ägt familjebolag som ägs av syskonen Mikael och Ulrika Ahlbäck.

  • Rani Plast är en av världens ledande producenter av lantbruksfilm. Bekanta dig mera med företaget: www.raniplast.com

El för storindustrin

Med hjälp av vår långa erfarenhet av elmarknaden har vi möjlighet att erbjuda skräddarsydda portföljförvaltningar utgående från företagens behov inom hela Norden. Blev du intresserad? Våra experter berättar gärna mera om våra tjänster inom elhandel.