Case


Storindustri
Article thumbnail image

Sunds Trädgård

Det femtiotvååriga företaget Sunds Trädgård är ju ett bra exempel på ett lokalt österbottniskt familjeföretag. Sex syskon och två generationer har skapat ett starkt varumärke som lockar kunder både från när och fjärran – speciellt när det gäller kvalitativa produkter och knivvass kunskap gällande trädgård och gröninredning.

Storindustri
Article thumbnail image

Rani Plast

Rani Plast är en av Nordens ledande producenter av plastfilmer. Företaget har 350 anställda endast i Terjärv, för att inte nämna de åtskilliga dotterbolagen runtom i Finland och utomlands. Det stora men smidiga familjebolaget skaffar el av Herrfors till sina fem fabriker i Finland. Planering av elkostnader är en väldigt stor del av budgetering, och där spelar Herrfors experttjänster en väldigt viktig roll.

Case


Storindustri
15.4.2019
Article thumbnail image

Sunds Trädgård

Det femtiotvååriga företaget Sunds Trädgård är ju ett bra exempel på ett lokalt österbottniskt familjeföretag. Sex syskon och två generationer har skapat ett starkt varumärke som lockar kunder både från när och fjärran – speciellt när det gäller kvalitativa produkter och knivvass kunskap gällande trädgård och gröninredning.

Storindustri
1.10.2018
Article thumbnail image

Rani Plast

Rani Plast är en av Nordens ledande producenter av plastfilmer. Företaget har 350 anställda endast i Terjärv, för att inte nämna de åtskilliga dotterbolagen runtom i Finland och utomlands. Det stora men smidiga familjebolaget skaffar el av Herrfors till sina fem fabriker i Finland. Planering av elkostnader är en väldigt stor del av budgetering, och där spelar Herrfors experttjänster en väldigt viktig roll.