Case


Storindustri
1.10.2018
Article thumbnail image

Rani Plast

Rani Plast är en av Nordens ledande producenter av plastfilmer. Företaget har 350 anställda endast i Terjärv, för att inte nämna de åtskilliga dotterbolagen runtom i Finland och utomlands. Det stora men smidiga familjebolaget skaffar el av Herrfors till sina sju fabriker i Finland. Planering av elkostnader är en väldigt stor del av budgetering, och där spelar Herrfors experttjänster en väldigt viktig roll.

Case


Storindustri
1.10.2018
Article thumbnail image

Rani Plast

Rani Plast är en av Nordens ledande producenter av plastfilmer. Företaget har 350 anställda endast i Terjärv, för att inte nämna de åtskilliga dotterbolagen runtom i Finland och utomlands. Det stora men smidiga familjebolaget skaffar el av Herrfors till sina sju fabriker i Finland. Planering av elkostnader är en väldigt stor del av budgetering, och där spelar Herrfors experttjänster en väldigt viktig roll.