Samhällsansvar

Samhällsansvar

Kontakta oss » Samhällsansvar

Samhällsansvar

Vi på Herrfors strävar efter att alltid tänka lokalt, både när det gäller inköpta tjänster och tjänster som vi säljer. Vi är ett stolt österbottniskt företag som värdesätter samarbete och gemenskap inom nejden, vi vill vara med och skapa en Vi-anda inom Österbotten där alla känner sig delaktiga.

Vad gör då vi för att bidra?

Vi försöker enligt bästa förmåga alltid hjälpa till hos föreningar eller projekt i form av sponsorering. Framför allt när det gäller saker som påverkar hela vår region i form av synlighet eller ger ett mervärde får våra invånare. Idag är vi väldigt aktiva sponsorer i fråga om idrott och kultur i vår region, vi försöker stöda alla föreningar enligt bästa förmåga. För oss är det viktigt att kunna hjälpa föreningar och organisationer som i sin tur hjälper med att höja statusen och levnadsstandarden för människor i Österbotten.

Vi är utöver idrott och kultur även aktiva med att stöda organisationer eller projekt som vi anser att gör stor nytta får många människor. Där är bland annat diakonin ett område som vi tycker gör ett väldigt gott arbete som vi gärna stöder. Även projekt som alla invånare kan använda eller få nytta av är också något som vi ofta deltar i, just för att stärka Vi-andan.

Vårt nätverk är även något som vi har satsat stora resurser på under en längre tid. För oss är det viktigt att vi kan erbjuda ett bra, säkert, nätverk till industrin och privatsidan. Under de senaste 5 åren investerat 33 miljoner euro i vårt nätverk. Största delen av dessa investeringar är att vi har gått ifrån klassiska luftkablar till markkablar. I och med detta så är vårt nätverk betydligt mindre känsligt för väder och vind vilket betyder att vi kan erbjuda energi till er på ett trygg och säkert sätt och, återigen, tillsammans mer er skapa en stark region.

Vi gör allt för att denna region ska vara ett starkt varumärke och en ypperlig plats att bedriva verksamhet på. Följ med oss, tillsammans är vi starka!