Vi vill garantera framtidens elproduktion.

Vi vill garantera framtidens elproduktion.

Kontakta oss » Hur producerar Herrfors el?

Hur producerar Herrfors el?

Herrfors har genom tiderna investerat i en bred palett av produktionsformer. Vi anser att det på sikt är hållbart att producera el på många olika sätt, för alla produktionsformer har sina för- och nackdelar. När det inte blåser, kan vi producera el i våra lokala vattenkraftverk. När det är torrt i vattendragen, kan vi producera el i våra biokraftanläggningar. På så sätt kan vi försäkra en trygg tillgång på el, nu och i framtiden.

Genom åren har vi ökat vår andel förnyelsebar produktion, så att vi i nuläget befinner oss bland de elproducenter i Finland som har högst andel förnyelsebar el i sin produktionsportfölj. Kanske kräver era beställare att ni köper in grön el för att tillverka er produkt? Vi kan leverera intyg inte bara på hur elen är producerad utan också var exakt den blivit producerad, till exempel vid ett vattenkraftverk i Esse å. Vi kan även exempelvis förse er med fina bilder, som ni kan använda i er marknadsföring.

Hör av er så utarbetar vi ett koncept som passar er. 

Herrfors elproduktion

Case: Oravais Rökeri

I dag är Oravais Rökeri Ab ett känt varumärke inom kött- och charkuteribranschen. Bolaget har tre ägare och sju anställda. Företagets främsta marknader är Österbotten, Åland, Åboland och Nyland. Sedan starten har rökeriet sakta men säkert ökat såväl produktsortiment som volymkapacitet. Idag har företaget ett 50-tal konkurrenskraftiga produkter på marknaden och årsvis levererar de ca. 150 000 kg till hela Finland. 100% av hela Finland får sina leveranser inom 36 timmar vilket betyder att effektiviteten och processerna är väldigt genomtänkta och färdigt utvecklade.

Läs hela kundberättelsen här.

Hur ser Herrfors elproduktion ut i framtiden?

Läs mera om framtidens produktionssätt i artikeln "Målsättningar och ambitioner med Herrfors elproduktion", skriven av Herrfors produktionschef Andreas Rasmus.