Målsättningar och ambitioner med elproduktion hos Herrfors

ANDREAS RASMUS, FÖRSÄLJNINGS- OCH PRODUKTIONSCHEF, HERRFORS

Målsättningar och ambitioner med elproduktion hos Herrfors

ANDREAS RASMUS, FÖRSÄLJNINGS- OCH PRODUKTIONSCHEF, HERRFORS

Aktuellt » Målsättningar och ambitioner med elproduktionen hos Herrfors

Målsättningar och ambitioner med elproduktionen hos Herrfors

Herrfors produktionshistorik sträcker sig tillbaka ända till 1907 då man började producera el vid Herrfors vattenkraftverk i Esse å. Sedan dess har vattenkraftsproduktionen byggts ut i olika skeden. I slutet av 90-talet och i början av 2000-talet köptes andelar i Pohjolan Voima (PVO) och EPV Energi vilket gjorde att bolagets produktionspalett utökades med kärnkraft och kondenskraft. Samtidigt ökade även bolagets vattenkraftandel. År 2001 togs världens största biobränslekraftverk, Alholmens Kraft i Jakobstad i drift. Alholmens Kraft producerar förutom el även fjärrvärme till Jakobstad. På 2010-talet har bolaget investerat kraftigt i vindkraft vilket har gjort att Herrfors i dagsläget har en produktionsportfölj som hör till de mera utsläppsfria och förnyelsebara bland energibolagen i Finland.

För att klara av framtidens allt strängare utsläppsmål, men samtidigt kunna garantera våra kunder el till ett konkurrenskraftigt pris krävs det att vi investerar i alla utsläppsfria produktionsformer. Inte bara i sol och vindkraft utan även i kärnkraft. Därför är Herrfors även med som ägare i Fennovoima, där Hanhikivi 1 kraftverket förväntas bli klart på 2020-talet. Samtidigt har vi även flera vindkraftsprojekt på gång i olika produktionsbolag där vi är delägare i.

Vår utsläppsfria produktionsandel är ca 80% och vi strävar efter att ytterligare förbättra den siffran.

 

Andreas Rasmus
Försäljnings- och produktionschef

Så här producerade Herrfors el år 2017

  • Vindkraft 26%
  • Vattenkraft 26%
  • Kärnkraft 14%
  • Biomassa 14%
  • Torv 11%
  • Stenkol 7%
  • Ref 2%

Vi producerar el nära till dig.

För oss är det viktigt att kunna leverera närproducerad el till våra kunder. Är du intresserad av att veta var din el produceras?