Elskatten i skatteklass II blev lägre fr.o.m. 1.1.2021

Elskatten i skatteklass II blev lägre fr.o.m. 1.1.2021

Aktuellt » Elskatten i skatteklass II blev lägre fr.o.m. 1.1.2021

Elskatten i skatteklass II blev lägre fr.o.m. 1.1.2021

År 2021 minskar elkostnaderna för många företag när elskatten i skatteklass 2 i Finland sjunker till EU: s miniminivå. Enligt finansministeriet var målet med uppdateringen av beskattningen att främja målet om koldioxidneutralitet samt öka företagens konkurrenskraft och beakta sociala och regionalpolitiska aspekter. 

Elskatten är indelad i två skatteklasser och beror på företagets verksamhet vid bruksplatsen. 

Skatteklass I inkluderar hushåll, offentlig sektor, jordbrukssektorn och serviceaktiviteter. Elskatten i klass I är 2,253 cent / kWh (moms 0%). 

Skatteklass II inkluderar industri, gruvdrift, professionell växthusodling och datacenter över 5 megawatt. Skatten på el som används i jordbruket sänks till nivån för skatteklass II med återbetalning av skatten. Från början av 2021 kommer elskatten i klass II att vara 0,05 cent / kWh (moms 0%). Tidigare var skatten 0,69 c / kWh (moms 0%). Utöver detta tas en försörjningsavgift på 0,013 cent / kWh (moms 0%) ut, som förblir oförändrad.  

Exempel på prisförändring i skatteklass II när ett företag förbrukar 1000 MWh el per år: 

Tidigare skatt 6900 € / år 
Ny skatt  500 € / år 
Besparingar 6400 € / år 

Har ditt företag rätt skatteklass? Läs mer här.

Visste du att alla företag som har använt klass II-el måste registrera sig i Skatteverkets register över punktskattemottagare?

Mera information om registreringen hittar du i vår tidigare artikel från fjolåret.

Har du frågor kring skatteklasserna?

Våra experter inom elmarknad hjälper dig gärna vid eventuella frågor. Vi betjänar dig alla vardagar 9-16.