Alla företag som har använt klass II-el måste registrera sig i Skatteverkets register över punktskattemottagare

Alla företag som har använt klass II-el måste registrera sig i Skatteverkets register över punktskattemottagare

Aktuellt » Alla företag som har använt klass II-el måste registrera sig i Skatteverkets register över punktskattemottagare

Alla företag som har använt klass II-el måste registrera sig i Skatteverkets register över punktskattemottagare

Bolagen ska en gång per år lämna i lagen bestämda uppgifter till Skatteförvaltningen om de företag till vilka de levererat elström enligt den lägre skatteklassen II. Företagen som hör till skatteklass II är mottagare av statligt stöd enligt EU: s regler för statligt stöd.

Alla företag som har mottagit elström enligt den lägra skatteklassen, ska ange följande uppgifter:

  • företagets namn och FO-nummer
  • levererade kilowattimmar för tiden 1.1.-31.12.2019

Bolagen ska lämna in sina uppgifter senast 11.5.2020.

Uppgifterna skickas till:
Verohallinto/Valmisteverotus
PL 20
00052 VERO

Alla företag som har använt klass II-el måste registrera sig i förmånsregistret för punktskatter. Nedan följer instruktioner för registrering.

Läs mer: Valtiontukien avoimuusvelvoite

 

Vem ska registrera sig?

Registreringsskyldigheten gäller industriföretag för vilka stödet inte betalas som skatteåterbäring utan för vilka skattenivån är lägre i beskattningen. Till dem räknas bl.a. de industriföretag som köper och i sin verksamhet använder el enligt den lägre elskattenivån II för industrin. Statliga stöd beviljas dessa företag som direkt skattestöd i den el som de köper och använder.

Nätbolag som levererat el lämnar till Skatteförvaltningen de i lagen bestämda uppgifterna om de företag till vilka el enligt den lägre skatteklassen har levererats. Om företaget som köpt el enligt den lägre skatteklassen överlåter el vidare för att användas för ett ändamål enligt elskatteklass II måste även det företag som el överlåtits till registrera sig i stödmottagarregistret. Då får Skatteförvaltningen inte uppgiften om den rätta stödmottagaren från de uppgifter som nätinnehavaren lämnat in. Företaget som överlåtit el till slutanvändaren ombeds anmäla till Skatteförvaltningen uppgifterna om el som överlåtits vidare. Anmälan kan vara fritt formulerad men ska göras skriftligt.

Om företaget har registrerat sig i systemet fast det inte skulle behöva göra det, gör det ingenting.

 

Vet du i vilken skatteklass ditt företag hör till? Läs mer i vår artikel ”Hör ditt företag till den rätta skatteklassen för elström?”