Kaikkien yritysten, jotka ovat käyttäneet II-veroluokan sähköä, pitää rekisteröityä Verohallinnon valmisteverotuksen tuensaajarekisteriin

Kaikkien yritysten, jotka ovat käyttäneet II-veroluokan sähköä, pitää rekisteröityä Verohallinnon valmisteverotuksen tuensaajarekisteriin

Ajankohtaista » Kaikkien yritysten, jotka ovat käyttäneet II-veroluokan sähköä, pitää rekisteröityä Verohallinnon valmisteverotuksen tuensaajarekisteriin

Kaikkien yritysten, jotka ovat käyttäneet II-veroluokan sähköä, pitää rekisteröityä Verohallinnon valmisteverotuksen tuensaajarekisteriin

Yrityksen, joka on vuonna 2019 hankkinut II-veroluokan sähköä ja luovuttanut sitä eteenpäin muille yrityksille, pitää ilmoittaa tästä tiedot Verohallinnolle. Veroluokan II sähköä käyttävät yritykset ovat valtiontuen saajia, joita koskevat EU:n valtiontukisäännöt. 

Jokaisesta yrityksestä, jolle sähköä on luovutettu, on annettava seuraavat tiedot:

  • yrityksen nimi ja y-tunnus
  • yritykselle luovutetun II-veroluokan sähkön määrä kilowattitunteina ajalta 1.1. - 31.12.2019

Yritystä pyydetään ilmoittamaan Verohallinnolle yllämainitut tiedot kirjallisesti 11.5.2020 mennessä. 

Ilmoitus lähetetään osoitteeseen:
Verohallinto/Valmisteverotus
PL 20
00052 VERO

Ohjeet rekisteröitymiseen: Valtiontukien avoimuusvelvoite

 

Kenen pitää rekisteröityä?

Rekisteröitymisvelvoite on niillä teollisuusyrityksillä, joille ei makseta tukea veronpalautuksena, vaan jotka saavat sen suoraan verotuksen yhteydessä alempana verotasona. Näitä ovat muun muassa ne teollisuusyritykset, jotka ostavat ja käyttävät toiminnassaan teollisuuden alemman sähköverotason II sähköä. Valtiontuki myönnetään näille yrityksille suorana verotukena niiden ostaman ja käyttämän sähkön hinnassa. 

Sähkön luovuttaneet verkkoyhtiöt ilmoittavat Verohallinnolle säädetyt tiedot niistä yrityksistä, joille ovat luovuttaneet alemman veroluokan sähköä. 

Jos sähköä alemmalla veroluokalla ostanut yritys luovuttaa sähköä eteenpäin käytettäväksi sähköveroluokan II tarkoitukseen, on myös sen yrityksen jolle sähköä on luovutettu, rekisteröidyttävä tuensaajarekisteriin. Tällaisessa tapauksessa Verohallinto ei saa tietoa oikeasta tuensaajasta verkonhaltijan toimittamista tiedoista.

Sähköä loppukäyttäjälle luovuttanutta yritystä pyydetään ilmoittamaan Verohallinnolle tiedot eteenpäin luovutetusta sähköstä. Ilmoitus voidaan tehdä vapaamuotoisesti, kuitenkin kirjallisesti.

Jos yritys on rekisteröitynyt järjestelmään vaikka sen ei sitä tarvitsisi tehdä, ei tästä ole haittaa.

 

Tiedätkö mihin sähköveroluokkaan yrityksesi kuuluu? Lue lisää artikkelistamme ”Kuuluuhan yrityksesi oikeaan sähkön valmisteveroluokkaan?”