Kuuluuhan yrityksesi oikeaan sähkön valmistevero-luokkaan?

Kuuluuhan yrityksesi oikeaan sähkön valmistevero-luokkaan?

Ajankohtaista » Kuuluuhan yrityksesi oikeaan sähkön valmisteveroluokkaan?

Kuuluuhan yrityksesi oikeaan sähkön valmisteveroluokkaan?

Osana sähkön siirtomaksuja maksetaan sähkön valmisteveroa, joka on jaoteltu kahteen eri luokkaan. Verohallinnon energiaverotuksen vero-ohjeessa toimialat on jaoteltu eri sähköveroluokkien alle seuraavasti:

”Sähkön valmistevero on porrastettu kahteen veroluokkaan. Teollisuudessa tai konesaleissa tai ammattimaisessa kasvihuoneviljelyssä käytetystä sähköstä suoritetaan alemman (II) veroluokan mukainen vero. Kaikesta muusta sähkön käytöstä vero suoritetaan ylemmän veroluokan (I) mukaan. Veroluokan I veroa maksetaan siten sähköstä, joka käytetään esimerkiksi yksityistaloudessa, maa- ja metsätaloudessa, rakentamisessa julkishallinnossa sekä palvelutoiminnoissa. -- Teollisuudella tarkoitetaan tavaran valmistusta ja jalostusta teollisesti; teollisuuteen rinnastetaan vähäinen teollisuuteen kuulumattoman tukitoiminnan harjoittaminen, joka tapahtuu teollisuutta harjoittavan yrityksen tuotantopaikalla ja joka liittyy pääasiallisesti yrityksen omaan teolliseen tuotantoon. Teollisuuteen rinnastetaan myös ammattimainen kasvihuoneviljely. Teollisuudeksi katsotaan laitos tai yritys, jonka pääasiallinen toimiala kuuluu Tilastokeskuksen vuonna 2008 tekemän toimialaluokituksen pääluokkaan C (TOL 2008). Teollisuudeksi katsotaan myös kaivosten ja teollisuuden yhteydessä oleva malmien ja mineraalien rikastaminen.” https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/56206/energiaverotus2/

Yritykselle YTJ:n rekisteriin määritellyn päätoimialaluokan ei tarvitse olla Tilastokeskuksen toimialaluokituksen pääluokan C (teollisuus) mukainen, mutta valmistava toiminta pitää pystyä luokittelemaan jonkin C-teollisuuden toimialaluokan alle. Teollisuuden toimialaluokitukset löytyvät tilastokeskuksen sivuilta osoitteesta: https://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/c.html

 

Sähköveroluokkien erot

Sähköveroluokan I mukainen vero on tällä hetkellä 2,79372 senttiä kilowattitunnilta (sis. alv 24%) eli 2,253 senttiä kilowattitunnilta (alv 0%).

Sähköveroluokan II mukainen vero on tällä hetkellä 0,07812 senttiä kilowattitunnilta (sis. alv 24 %) eli 0,063 senttiä kilowattitunnilta (alv 0 %).

Veroluokkien ero on 2,19 senttiä kilowattitunnilta (alv 0%) ja oikeaan veroluokkaan kuulumalla yritys voi säästää jopa tuhansia euroja vuodessa. Sähköveroluokan II mukainen vero on

 • 50MWh eli 50 000kWh vuosikulutuksella 1 095 euroa (alv 0%) vähemmän vuodessa kuin veroluokan I mukainen sähkövero
 • 200MWh eli 200 000kWh vuosikulutuksella 4 380 euroa (alv 0%) vähemmän vuodessa kuin veroluokan I mukainen sähkövero
 • 1000MWh eli 1 000 000kWh kulutuksella 21 900 euroa (alv 0%) vähemmän vuodessa kuin veroluokan I mukainen sähkövero.

 

Yrityksen sähköveroluokan tarkistaminen

Yrityksen sähköveroluokka kannattaa tarkistaa, mikäli toiminta on valmistavaa ja voisi siten mahdollisesti kuulua sähköveroluokan II piiriin. Tässä muutamia ohjeita, kuinka veroluokka-asiaa voi lähteä omatoimisesti selvittämään:

 1. Tarkista nykyinen sähköveroluokka viimeisimmän siirtolaskun erittelyosasta tai soittamalla oman alueesi verkkoyhtiöön.
 2. Jos yritys maksaa sähköveroluokan I mukaista veroa, niin silloin voidaan tarkistaa, että kuuluuhan valmistava toiminta jonkin Tilastokeskuksen C (teollisuus) toimialaluokan alle. Mikäli asiaa ei sitä kautta saada selvitettyä tai asiassa on jotain epäselvää, niin yrityksen oikeutta sähköveroluokka II piiriin voidaan kysyä verottajan valmisteveroneuvontaan soittamalla ja pyytämällä asiasta asiantuntijan arviota.
 3. Mikäli todetaan, että yritys on oikeutettu alempaan sähköveroluokkaan II, eikä muita esteitä veroluokanmuutokselle ole (katso kohta veroluokan muutoksessa huomioitavaa), niin veroluokan muutosta voidaan hakea oman alueen verkkoyhtiön kautta täyttämällä vakuutus sähkön valmisteveron II veroluokan mukaisesta toiminnasta.
 4. Vero-oikaisua on mahdollista hakea myös takautuvasti kuluvalle ja kolmelle edelliselle vuodelle, mikäli yritys on ollut oikeutettu alempaan sähköveroluokkaan koko sen ajan.
 5. Kun veroluokka on muutettu, niin yrityksen tulee rekisteröityä valtiontuen saajaksi verottajan verkkopalvelussa tai paperisella lomakkeella. Alempaa löytyy linkki tulostettavaan lomakkeeseen.

 

Veroluokan muutoksessa huomioitavaa

Ennen veroluokan muutoksen hakemista tulee huomioida vielä muutamia asioita, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti veroluokan muutoksen mahdollisuuteen:

 • Onko kiinteistössä muuta kuin teollisesti valmistavaa toimintaa ja sen tukitoimintoja? Tukitoiminnoiksi luetaan mm. yrityksen omat toimistotilat, ruokala, sosiaalitilat ja pieni tehtaanmyymälä tai tuotteiden esittelytila (myymälät pääasiassa hyväksytään, kun niiden sähkönkulutus on vähäistä kiinteistön kokonaiskulutukseen nähden).
 • Mikäli kiinteistössä on muuta kuin valmistavaa toimintaa tai sen tukitoimintoja, niin muun toiminnan tulee aina olla erikseen mitattua.
 • Jos sähköä jaetaan toisille käyttäjille (vaikka heillä olisi valmistavaa toimintaa), niin jaettu sähkö pitää aina erikseen mitata.
 • Jos kiinteistön yhteydessä on asunto, niin asunnon sähkön kulutus tulee olla myös erikseen mitattua. Osa verkkoyhtiöistä hyväksyy asiakkaan oman ns. takamittarin, jonka mittarilukemat asiakas itse lukee ja ilmoittaa alueensa verkkoyhtiölle kuukausittain tai vuosittain verkkoyhtiön käytännöstä riippuen.
 • Herrfors Nät-Verkko Oy Ab vaatii aina verkon omat, etäluettavat mittarit, jos kiinteistössä on erikseen mitattavaa kulutusta.
 • Mikäli yrityksellä on vakavia taloudellisia vaikeuksia, niin yritys voi lukeutua vaikeuksissa olevien yritysten valtiotukikiellon piiriin. Alta löytyy linkki verottajan ohjeeseen valtiontukikiellosta. Kun sähköveroluokan muutosta haetaan, niin yritys samalla vakuuttaa, ettei sillä ole näiden ohjeiden kaltaisia taloudellisia vaikeuksia. Mikäli yritys myöhemmin ajautuu ohjeessa määriteltyihin taloudellisiin vaikeuksiin, niin verottaja voi muuttaa yrityksen sähköveroluokan takaisin korkeampaan veroluokkaan.

 

icon-plug-white

Kaikkien yritysten, jotka ovat käyttäneet II-veroluokan sähköä, pitää rekisteröityä Verohallinnon valmisteverotuksen tuensaajarekisteriin

Yrityksen, joka on vuonna 2019 hankkinut II-veroluokan sähköä ja luovuttanut sitä eteenpäin muille yrityksille, pitää ilmoittaa tästä tiedot Verohallinnolle. Veroluokan II sähköä käyttävät yritykset ovat valtiontuen saajia, joita koskevat EU:n valtiontukisäännöt.