Varför välja mellan billigaste elen eller lokala elen när man kan få båda?

ROBIN HOLLÄNDER, ELFÖRSÄLJNINGSCHEF

Varför välja mellan billigaste elen eller lokala elen när man kan få båda?

ROBIN HOLLÄNDER, ELFÖRSÄLJNINGSCHEF

Aktuellt » Varför välja mellan billigaste elen eller lokala elen när man kan få båda?

Varför välja mellan billigaste elen eller lokala elen när man kan få båda?

På dagens elmarknad finns det flera leverantörer och flera försäljare än någonsin tidigare. Den fria marknaden har fått bolag över hela Norden att reagera och alla som läser detta har säkert fått samtal från flera olika försäljare som säljer billiga elavtal.

Många av våra kunder ställer sig ofta frågan: Ska jag ta det billiga eller det lokala alternativet när det kommer till energi. Jag vill dock påstå att detta är en frågeställning som ni inte längre behöver fundera över, vi kan nämligen leverera båda!

Dagens energipris till företag är en summa av tre olika faktorer, nämligen: Systempris, områdespris och till sist elbolagens marginal.

Systempriset är ett grundpris på marknaden som gäller för hela Norden, vi kan i detta nu se priset på den delen 10 år framåt på elbörsen vilket betyder att vi i teorin kan teckna ett 10 år långt avtal. Bör nämnas att det inte är särskilt klokt, mycket kan hända på 10 år.

Områdespris är ett tilläggspris på marknaden som baserar sig på var du befinner dig som leverantör/kund rent geografiskt. I Finland har vi ett område vilket innebär att alla i Finland har samma pris. Sverige till exempel har 4 olika områden vilket innebär att prisen kan variera något inom Sveriges gränser beroende på var i landet du befinner dig.

Det pris ni får på er kommande offert är alltså en summa av: Nordens systempris, Finlands områdespris samt bolagets marginal. Det vill säga alla har samma förutsättningar. Hur konkurrerar man då? För min del försöker jag vara i kontakt med kunderna, förklara hur elbörsen fungerar samt uppdatera och låta kunderna göra beslut baserat på den information och fakta de har fått. Vissa gånger kan det vara klokt att vänta en tid innan man gör ett nytt avtal medan det andra gånger kan vara bra att slå till direkt ifall börspriserna just då ligger lågt.

Det finns också de som väljer att konkurrera genom hur man framställer energipriset. Till exempel ett ”börspris” som följer timme för timme med börsen plus en väldigt liten marginal kan låta bra och är ibland också ett bra alternativ men marginalen styr inte helhetspriset, det gör börsen. Är priserna på börsen höga så spelar det ingen roll att marginalen är låg.

Eftersom alla i Finland har samma konkurrensmöjligheter så innebär det att priserna kommer att ligga nära varandra, finns det stora variationer i grundpriset så tillkommer ofta en annan avgift. Nästa gång ert företagets elavtal ska förnyas, ta kontakt med oss! Hos oss får ni ett förmånligt pris, lokal betjäning och dessutom vet ni exakt vilken produkt ni har och vad ni kommer att betala för er energi. Ni behöver alltså inte välja mellan det lokala eller det billiga, ni får det bästa elpriset av er lokala österbottniska leverantör!

 

Robin Holländer
Elförsäljningschef