Prisutvecklingen på elmarknaden våren 2021

ADAM RÖNNQVIST, ELFÖRSÄLJNINGSCHEF

Prisutvecklingen på elmarknaden våren 2021

ADAM RÖNNQVIST, ELFÖRSÄLJNINGSCHEF

Aktuellt » Prisutvecklingen på elmarknaden våren 2021

Prisutvecklingen på elmarknaden våren 2021

Förra året bestod av rekordhöga mängder regn, vilket höll spot-prisen låga hela året. Corona-pandemin sänkte samtidigt temporärt förbrukningsnivån och den minskade efterfrågan hjälpte till att sänka elpriset. Speciellt under första halvåret höll det varma vädret spot-prisen ordentligt under medelnivåerna. Detta gynnade elförbrukarna men orsakade tilläggskostnader för elförsäljningsbolagen. Finlands medelpris på el var så lågt som 28,02 €/MWh år 2020.

År 2021 har prismässigt börjat i väldigt annorlunda tecken än fjolåret. Efter årsskiftet fram till mars 2021 regnade det mindre och vädret var kallare är normalt, vilket minskade Nordens vattennivåer i vattenkraftsmagasinen. I mars blev mängden regn normalare, vilket hjälpte till att bevara vattennivåerna för denna månad. I mars fick kärnkraftverket Olkiluoto 3 även klartecken för att ladda kärnbränsle, vilket gjordes omedelbart. Olkiluoto 3 ska enligt nuvarande plan vara i full produktion från februari 2022. Marknaden förväntar att detta för Finlands pris närmare systempriset, alltså det teoretiska jämviktspriset för länderna som deltar i Nord Pools spot-marknad.

I april 2021 var vindkraften stark och vädret varmare, vilket bidrog till lägre och stundvis till och med negativa spot-pris. Samtidigt har el som produceras med fossila bränslen påverkats av de kraftigt stigande prisen på utsläppsrättigheterna, vilket även syns som en prishöjande faktor på spot-marknaden. Kostnaden för bränslen och utsläpp har stigit som följd av förväntningar på ekonomins återhämtning och EU:s skärpta klimatmål. Finlands medelpris har hittills i år varit 45,70 €/MWh, dvs. 103% högre än motsvarande tidsperiod år 2020 (22,43 €/MWh).

Tidsbundna elavtal skyddar mot kraftiga prissvängningar

Våra energiexperter följer aktivt med elmarknadens rörelser och försöker alltid tillsammans med kunden hitta det optimala elavtalet för kundens behov. Elpriset kan göras helt fast för en viss tid, men elpriset kan också vara en blandning av fast pris och rörligt pris enligt överenskommelse. På elmarknaden är det bara fantasin som sätter gränser för upplägget.

Kom även ihåg att du kan be om offert länge före ditt nuvarande elavtal går ut. Om vi på förhand vet när ditt elavtal upphör gälla så kan vi aktivt hålla dig uppdaterad om bra prisnivåer. Om konkurrensutsättningen görs en kort tid före avtalet går ut så finns det inte mycket spelrum för att hitta det bästa priset. Våra experter håller gärna aktiv dialog med er och försöker hitta den lämpligaste tidpunkten att fastslå prisen.

Ta kontakt med oss så berättar vi gärna mera! Elförsäljningens kontaktuppgifter hittas här