Mia Westerlund utvecklar Herrfors energiprocesser för att motsvara framtidens behov

Mia Westerlund utvecklar Herrfors energiprocesser för att motsvara framtidens behov

Aktuellt » Mia Westerlund utvecklar Herrfors energiprocesser för att motsvara framtidens behov

Mia Westerlund utvecklar Herrfors energiprocesser för att motsvara framtidens behov

Mia Westerlund har jobbat som Herrfors energiprocessutvecklare sedan november 2019. Tack vare hennes mångsidiga bakgrund inom energibranschen har hon snabbt blivit en viktig kugge i Herrfors och hela koncernens processer. Den idérika utvecklaren är också en ivrig deltagare i Herrfors innovationsgrupp som analyserar nya affärsidéer inför framtiden.

 

Berätta gärna hur du har hamnat i energibranschen, och vad du har jobbat med innan din tid på Herrfors.

Jag är utbildad diplomingenjör i industriell datateknik, men efter examen var det ett jobb inom produktionsoptimering och elhandel på ett energiföretag i Sverige som lockade allra mest. Det visade sig vara ett bra val, och jag jobbade i 10 år med optimering av elproduktion mot elmarknaderna, både operativt och mer strategiskt. Jag jobbade både med utveckling av arbetssätt och optimeringsmodeller, men även mycket med uppföljningar och analyser av olika slag.

 

Hurdana saker har du på bordet som energiprocessutvecklare på Herrfors?

Produktionsrelaterade frågor kopplade till elmarknaderna är fortfarande min huvudfokus, och jag jobbar också fortfarande med utredningar, beräkningar och analyser av olika slag. För tillfället har vi till exempel på gång ett internt projekt kring rapportering för att förbättra beslutsunderlag och analyser. Min roll där är att kartlägga behov, ge utvecklingsförslag och skapa rapporter. Som bonus får jag samtidigt lära mig väldigt mycket om företagets verksamhet, även på områden som inte tidigare varit så bekanta för mig.

 

Vilka saker brinner du mest för inom energibranschen?

Jag gillar verkligen pulsen i branschen och det känns oerhört roligt att få fortsätta jobba med energi även efter återflytten till hemstan! Trots att det i många avseenden är en traditionell samhällsfunktion, så är energibranschen i kraftig utveckling, och verkligen central i avseende på klimat och miljö. Det är riktigt kul att få vara med på ett hörn! Jag får arbeta mycket med analyser, utveckling och beslutsunderlag vilket känns väldigt givande. Det gynnar alla att vi kan nyttja resurserna så optimalt som möjligt!

 

Vad kan du erbjuda våra kunder?

Tyvärr kommer jag i min roll inte så ofta i direktkontakt med våra kunder, men en riktigt rolig arbetsuppgift som jag delar med Johanna Övergaard är att varje vecka till våra kunder sammanställa elmarknadsrapporten med analys av läget på elmarknaden. Utöver det hoppas jag att jag internt med mina erfarenheter från branschen kan bidra till utvecklingen av Herrfors, så att också kunderna i slutändan gynnas!

 

Många av våra kunder är intresserade av att skaffa ursprungsgarantier. Vad betyder det egentligen och hur går man tillväga?

Systemet med ursprungsgarantier kom till för att ge elkonsumenterna möjlighet att välja på vilket sätt elen de förbrukar produceras. Med hjälp av ursprungsgarantier kan man säkerställa att elenergin man förbrukar under året produceras av förnyelsebara energikällor. Under det varma, vindrika och våta 2020 har vattenkraften och vindkraften producerat mycket, samtidigt som förbrukningen varit lägre än normalt. Detta innebär att ursprungsgarantierna i nuläget är relativt förmånliga och det kan vara ett bra läge att höra av sig till vårt försäljningsteam!

Ursprungsgarantier

En ursprungsgaranti är ett bevis på att el har producerats från förnybara energikällor. Ursprungsgarantimärkningen är alltså en bekräftelse på att ditt elföretag säljer och att du förbrukar miljövänlig el. Förnybara energikällor inkluderar vindkraft, solenergi, luftvärme, vattenkraft, biomassa, geotermisk och hydrotermisk energi samt deponigaser, avloppsreningsgaser och biogaser.

 

Fråga mer om ursprungsgarantier av våra försäljare.

Elmarknadsrapport

En gång i veckan skickar våra experter ut en elmarknadsrapport som berättar om elmarknadens prisutveckling och faktorer som påverkar den.