Hur ser elmarknaden ut 2019

JOHANNA ÖVERGAARD, KEY ACCOUNT MANAGER

Hur ser elmarknaden ut 2019

JOHANNA ÖVERGAARD, KEY ACCOUNT MANAGER

Aktuellt » Hur ser elmarknaden ut 2019?

Hur ser elmarknaden ut 2019?

Elpriserna steg i fjol till nivåer som vi inte sett på flera år. De höga priserna berodde speciellt på två saker. Den ena var att sommaren var väldigt varm och torr år 2018, vilket innebar att det rann lite vatten till vattenkraftsbassängerna, som under ett normalår står för över 60 % av elproduktionen i Fennoskandien. Den andra orsaken var att EU:s åtgärder för att öka kostnaderna för de som släpper ut koldioxid har börjat bita. Priset för att släppa ut koldioxid steg under år 2018 med över 300 %, och ligger nu på EU:s målnivå.

I vår har elpriserna kommit ner betydligt. Vädret har varit snöigt, regnigt, blåsigt och milt, vilket ger bra förutsättningar för väderberoende energiformer. Lite fluktuationer från dag till dag ser vi, så det lönar sig att i samråd med sin elförsäljare välja rätt dag när man ska teckna ett tidsbundet elavtal med fast pris.

Hur ser elpriserna ut i framtiden då? Trenden är idag att överföringskablarna mot Europa förstärks vilket gör det enklare att jämna ut regionala skillnader i över- och underproduktion av el. Samtidigt gör det elmarknaden mer mångfacetterad. I framtiden ser vi särskilt två fenomen som påverkar elpriset i motsatt riktning. Dels görs den fossila elkraften allt dyrare genom olika politiska åtgärder, för att på sikt tvinga ut den ur energisystemet. Dels tas förnybara energiformer i bruk som är väderberoende.

De kommande åren förväntar vi oss att se allt större variationer i elpriset. När vädret tillåter är elpriserna låga och när elen ska produceras på annat sätt är den dyrare.

Länkar direkt till marknadsplatserna hittar du här:

Spotmarknaden för el: https://www.nordpoolgroup.com/

Terminmarknaden för el: http://www.nasdaqomx.com/commodities/market-prices

Utsläppsrätter: https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data