Elpriset och den mänskliga faktorn

JOHANNA ÖVERGAARD, KEY ACCOUNT MANAGER, HERRFORS

Elpriset och den mänskliga faktorn

JOHANNA ÖVERGAARD, KEY ACCOUNT MANAGER, HERRFORS

Aktuellt » Elpriset och den mänskliga faktorn

Elpriset och den mänskliga faktorn

Elförsäljare brukar alltid ha en bra förklaring till varför priserna blir dyrare, och av någon anledning brukar det vara enklare att i efterhand hitta anledningen till förändringen än att på förhand förutspå den. Elpriset formas på NordPool genom en logaritm, vars påverkande faktorer är till största delen på förhand kända, så hur svårt kan det alltså vara?

På kort sikt är inte så svårt, att exempelvis estimera vad elpriset kommer att vara nästa vecka. På längre sikt talar vi om sannolikheter. Hur sannolikt är det att vädret kommer att vara kallt i februari? Hur sannolikt är det att snön kommer att smälta i maj? Hur sannolikt är det att människor kommer att behöva mer eller mindre el i framtiden? Även om vädret eller tillgången på kol kan variera, är det oftast det mänskliga beteendet som är svårast att prognostisera.

På elmarknaden verkar människor och här kommer tre saker att ha i åtanke när man funderar på vart elpriserna är på väg:


1. Tron på att inget kommer att förändras

Överlag verkar människan vara skapt att tro att som det är nu kommer det alltid att vara. Om elpriset ligger på en viss nivå nu så kommer det att fortsätta att vara på samma nivå. Ett exempel kan vara att spotpriset är tillfälligt högt på grund av att det är tomt i vattenmagasinen, vilket gör att elprodukterna för tre år framåt är höga trots att vädret kan hinna ändra många gånger före den verkliga leveransperioden.

När en ny faktor uppkommer, kan det vara utmanande att bedöma hur stor inverkan detta kommer att få på elpriset. Som elhandlare är det lika viktigt att göra sig sin egen uppskattning som att bedöma hur mycket andra mänskor uppskattar att faktorn inverkar. Ofta har det visat sig att människor underskattar inverkan av strukturella förändringar på elmarknaden.


2. Lämmeleffekten

När en förändring på marknaden sedan sker ändrar prisnivån ofta väldigt snabbt, med en liten underton av panik. Här gäller det för elhandlaren att hålla huvudet kallt, och hålla sig till kända fakta. Rekylen infinner sig oftast. 


3. Att vara lite för girig

För en elhandlare är det lätt att vilja vänta lite till, och låta priset gå ännu lite ner, även om analyserna pekar på att inköpspriset redan är bra. Historien visar att man sällan gör de stora klippen när man väntar för länge, utan när man gör beslut grundade på goda analyser.

Frågan som du kanske ställer dig nu är, hur kan du som elkund ha nytta av de här sakerna när du ska teckna ett elavtal? Grundprinciperna är de samma för både dig som elkund som för mig som elhandlare på grossistnivå, men egentligen behöver du inte fundera så mycket om du inte vill. Vi hjälper gärna till och ger dig rådgivning. Jag kan intyga dig om att vi kommer att göra vårt yttersta för att du ska få ett så fördelaktigt elavtal som möjligt. Boka in ett möte så kan vi hitta den lösning som passar er bäst!

 

Johanna Övergaard
Key Account Manager

Elmarknaden påverkas av följande saker

  • Produktionsrelaterade faktorer; t.ex. vattennivån i bassängerna, hur mycket det blåser, revisioner i kraftverk samt priser på bränslen och koldioxidutsläpp.

  • Konsumtionsrelaterade faktorer; t.ex. hur kallt eller varmt det är och konjunkturer. Även nya apparater ändrar konsumtionen, exempelvis övergång från glödlampor till led, jordvärmepumpar, byten av bränslebilar till elbilar,  och automationslösningar i hem och i industrin.

  • Hur transporteras elen? Kapaciteten i ledningarna och prissättningen för att använda dem, utbyggnad av kraftledningar samt revisioner.

Teamet som kan elmarknaden

För oss som elleverantör är det viktigt att vi har expertisen inom elbranschen i egen organisation. Därför kan vi även garantera högkvalitativ service när kunderna kontaktar oss. Inga frågor är för små eller stora, vi ser framemot att få dela med oss.

Berätta gärna hur vi kan hjälpa till.