Sähkönhinta ja inhimillinen tekijä

JOHANNA ÖVERGAARD, KEY ACCOUNT MANAGER, HERRFORS

Sähkönhinta ja inhimillinen tekijä

JOHANNA ÖVERGAARD, KEY ACCOUNT MANAGER, HERRFORS

Ajankohtaista » Sähkönhinta ja inhimillinen tekijä

Sähkönhinta ja inhimillinen tekijä

Sähkönmyyjillä tapaa aina olla hyvä selitys siitä miksi sähkönhinnat nousevat. Jostain syystä on helpompaa löytää syy hinnanmuutokseen jälkeenpäin kuin ennustaa se etukäteen. Sähkönhinta muotoutuu NordPoolissa logaritmin avulla, ja siihen vaikuttavat tekijät ovat suurimmaksi osaksi etukäteen tunnettuja. Kuinka vaikeaa hinnan ennustaminen voi siis todella olla? 

Lyhyellä aikavälillä ei hinnan ennustaminen ole vaikeaa, kun puhutaan esimerkiksi ensi viikon sähkönhinnasta. Pidemmällä aikavälillä on kyse todennäköisyyksistä. Miten todennäköisesti helmikuun sää on kylmä? Miten todennäköisesti lumi sulaa toukokuussa? Miten todennäköistä on, että ihmisten sähkönkäyttö on tulevaisuudessa suurempaa vai pienempää? Vaikka sää tai hiilen saatavuus voi vaihdella, on yleensä juuri ihmisten käyttäytymistä vaikeinta ennustaa. 

Sähkömarkkinoilla vaikuttavat ihmiset, ja tässä kolme asiaa jotka kannattaa pitää mielessä ennustaessa sähkönhintojen muutossuuntaa: 


1. Usko siihen että mikään ei tule muuttumaan. 


Kauttaaltaan vaikuttaa ihmisen olevan luotu uskomaan, että tulevaisuus tulee vastaamaan nykyhetkeä ja että mikään ei tule muuttumaan. Mikäli sähkönhinta on nyt tietyllä tasolla, tulee se aina olemaan samalla tasolla. Yksi esimerkki on hetkellisesti korkeasta spothinnasta, johon on vaikuttanut kuivuus. Tästä johtuen sähkötuotteet ovat kalliita kolme vuotta eteenpäin, vaikkakin sää voi ehtiä muuttumaan useita kertoja ennen sähkön todellista toimitusajankohtaa. 

Uuden vaikuttajan esiintyessä voi olla haastavaa arvoida kuinka suuri vaikutus sähkönhintaan sillä tulee olemaan. Sähkönostajana on yhtä tärkeää tehdä oma arvio kuin arvioida kuinka paljon muut ihmiset arvioivat tekijän vaikuttavan. Usein on pystytty toteamaan, että ihmiset aliarvioivat sähkömarkkinoilla tapahtuvien rakennemuutoksien vaikutuksia. 


2. Lumipalloeffekti

Kun muutos markkinoilla vihdoin tapahtuu, muuttuu hintataso usein todella nopeasti, ja siihen liittyy pienehkö paniikin tunne. Tällöin sähkönostajan tulee pitää pää kylmänä, ja pitäytyä tunnetussa faktatiedossa. Tilanne iskee usein takaisin. 


3. Liian suuri ahneus 

Sähkönostajana on helppoa haluta odottaa vielä pieni hetki, ja antaa hinnan laskea edelleen, vaikka analyysit osoittavatkin että sisäänostohinta on jo hyvä. Historia todistaa, että suurimmat onnistumiset eivät tapahdu odottaessasi liian kauan, vaan kun päätös on perustunut hyviin analyyseihin. 

Kysyt ehkä parhaillaan itseltäsi miten sinä sähköasiakkaanamme voit hyötyä näistä asioista sähkösopimusta tehdessäsi? Perusperiaatteet ovat täysin samat sinulle sähköasiakkaana kuin minulle sähkönhankkijana, mutta sinulta ei vaadita näiden asioiden ajattelemista - niin halutessasi. Me autamme mielellämme ja tarjoamme osaamistamme käyttöösi. Voin taata että teemme kaikkemme löytääksemme edullisen sähkösopimuksen sinun tai yrityksesi tarpeisiin. Varaa tapaaminen kanssamme ja anna meidän löytää juuri teille paras sähkösopimus! 

 

Johanna Övergaard
Key Account Manager

Seuraavat tekijät vaikuttavat sähkömarkkinoihin

  • Tuotantoon liittyvät tekijät: esimerkiksi altaiden vedenkorkeudet, tuulen voimakkuus, voimalaitosten huollot sekä polttoaineen ja hiilidioksidipäästöjen hinnat. 

  • Kulutukseen liittyvät tekijät; esim. lämpötila ja konjunktiot. Uusien laitteiden käyttöönotto vaikuttaa puolestaan kulutukseen; esimerkiksi hehkulamppujen vaihto ledvalaisimiin, maalämpöpumppujen asennus, polttoaineella kulkevien autojen vaihto sähköautoihin, uudet automaatioratkaisut kodeissa ja teollisuudessa, ja niin edelleen. 

  • Miten sähkö toimitetaan? Sähkönjohdinten kapasiteetti ja niiden käytön hinnoittelu, kuten myös voimalinjojen laajentamiset ja huoltotoimenpiteet vaikuttavat osaltaan sähkömarkkinoihin. 

Sähköalan ammattilaiset

Meille sähköntoimittajana on tärkeää, että alan ammattilaiset löytyvät omasta organisaatiostamme - tällöin voimme myös taata korkealaatuista palvelua asiakkaidemme ottaessa yhteyttä. Ei ole olemassa liian pieniä tai suuria kysymyksiä, jaamme osaamistamme mielellämme käyttöönne. 

Kerrothan miten voimme auttaa.