”I Herrfors söker vi aktivt nya affärsmodeller där en digital plattform är utgångspunkt för nya kundlösningar."

ROGER HOLM, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

”I Herrfors söker vi aktivt nya affärsmodeller där en digital plattform är utgångspunkt för nya kundlösningar."

ROGER HOLM, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Aktuellt » Datacentertjänster via Herrfors

Datacentertjänster via Herrfors

Är det faktiskt värt mödan att ha sin egen IT miljö inom företagets fyra väggar, när man också räknar in alla kostnader för drift och underhåll? Är riskerna för ett datorhaveri beaktade och även konsekvenserna av detta? Kunde man istället använda de frigjorda resurserna till att utveckla företagets verksamhet? Om du gått i dessa tankar är du i gott sällskap!

Allt mer sker digitalt. Det förändrar människors vardag och ställer många företag inför komplexa IT-frågor. Det är bakgrunden till att Herrfors tillsammans med JNT erbjuder datacentertjänster i det gemensamt ägda Oy North Shore Datacenter Ab.

”En accelererande trend är att efterfrågan av datatjänster ökar. Alla har inte möjlighet eller intresse av att hantera sina IT-resursbehov själva, därför tar vi steget att börja erbjuda datacenterrelaterade tjänster”, säger Robert Ståhl, vd för North Shore Datacenter.

”Det här är ett unikt samarbete mellan två starka regionala bolag. Som aktörer inom telekom och energi har vi alla möjligheter att hitta synergier och kombinera det bästa av två världar, som kommer lokalsamhället till godo”, säger North Shore Datacenters styrelseordförande Maria Höglund.

”Samtidigt har IT-miljöerna blivit allt mer komplexa och förutsätter ofta stora investeringar, om de ska hanteras inom företaget. Vi har märkt att många hellre lägger sina resurser på den egna kärnverksamheten”, fortsätter Robert Ståhl. 

Herrfors Northshore Datacenter server room  Herrfors Northshore Datacenter server room 2 

Bland de tjänster som företagen oftast frågar efter kan nämnas virtuella servar, co-location och olika former av disaster recovery sites.

Virtuella servrar är väldigt enkla att komma igång med och erbjuder företagen en enorm flexibilitet. Om behoven ändras kan man snabbt och enkelt modifiera resurserna så att de motsvarar de nya behoven.

Co-location betyder i korthet en tjänst inom vilken man hyr ett fysiskt utrymme för placering av sina servers. Tjänsten riktar sig till företag som redan äger sina servers eller vill investera i nya servers. Via denna tjänst får företagen dra full nytta av Herrfors kärnkunnande av både elförsörjning och kylning samt får tillgång till övervakade utrymmen med strikt begränsat tillträde.

En annan tjänst som väckt stort intresse är möjligheten att flytta en del av sin miljö till North Shore Datacenter för att minska riskerna för ett fullständigt driftsstopp. Dessa så kallade disaster recovery sites kan göras på många sätt. Genom att kombinera olika tjänster har man alltså skapat en miljö från vilken man kan köra de viktigaste systemen i händelse av en större störning i de egna utrymmen. 

Det finns således ingen “rätt” lösning utan man utgår alltid från kundernas behov, kombinerar vid behov olika tjänster och strävar på det sättet till att nå den mest optimala och kostnadseffektiva lösningen.

”I Herrfors söker vi aktivt nya affärsmodeller där en digital plattform är utgångspunkt för nya kundlösningar. Med tanke på JNT:s och Herrfors kunnande, kombinerat med Herrfors ägande i JNT, är datacentertjänster en naturlig satsning med stor utvecklingspotential” avslutar Herrfors vd Roger Holm.

Mera information om North Shore Datacenter, dess tjänster och referenser hittas på adressen www.nsdc.fi .