”Haemme Herrforsilla aktiivisesti uusia liiketoimintamalleja, joissa asiakasratkaisujen lähtökohtana on digialusta."

ROGER HOLM, TOIMITUSJOHTAJA

”Haemme Herrforsilla aktiivisesti uusia liiketoimintamalleja, joissa asiakasratkaisujen lähtökohtana on digialusta."

ROGER HOLM, TOIMITUSJOHTAJA

Ajankohtaista » Palvelinkeskuspalveluita Herrforsin kautta

Palvelinkeskuspalveluita Herrforsin kautta

Onko todella vaivan arvoista ylläpitää omaa IT-ympäristöä yrityksen omien seinien sisällä, etenkin jos lasket yhteen kaikki käyttö- ja ylläpitokustannukset? Oletteko huomioineet kaikki tietokonehäiriöt ja näistä aiheutuneet seuraamukset? Voisiko näihin kuluvat resurssit sen sijaan sijoittaa yrityksen toiminnan kehittämiseen? Mikäli nämä kysymykset ovat pöydälläsi, olet hyvässä seurassa! 

Asiat tapahtuvat enenevässä määrin digitaalisesti. Se muuttaa ihmisten arkea, ja yhä useammat yhtiöt joutuvat tarttumaan monimutkaisiin IT-asioihin. JNT ja Herrfors alkavat nyt tästä syystä tarjota datakeskuspalveluja yhdessä omistamassaan Oy North Shore Datacenter Ab:ssä.

”Datapalvelujen kysyntä kasvaa kiihtyvää vauhtia. Kaikilla ei ole mahdollisuutta tai kiinnostusta hoitaa itse IT-resurssitarpeitaan, ja päätimme sen vuoksi alkaa tarjota datakeskuspohjaisia palveluja”, sanoo uuden yhtiön toimitusjohtaja Robert Ståhl.

”Tässä on kyse kahden vahvan alueellisen yhtiön ainutlaatuisesta yhteistyöstä. Teleliikenteen ja energia-alan toimijoina me pystymme löytämään synergiaetua ja luomaan uutta paikallisyhteisön hyväksi”, sanoo North Shore Datacenterin hallituksen puheenjohtaja Maria Höglund.

”IT-ympäristöt ovat samaan aikaan monimutkaistuneet ja edellyttävät usein isoja investointeja, jos yritys haluaa hoitaa ne itse. Uskomme, että monet laittavat resurssinsa mieluummin omaan ydintoimintaansa”, Robert Ståhl sanoo.

Herrfors Northshore Datacenter server room  Herrfors Northshore Datacenter server room 2 

Yleisimpiä yritysten etsimiä palveluita ovat virtuaalipalvelimet, colocation-konesalipalvelut sekä disaster recovery sites eri muodoissa.

Virtuaalipalvelimet ovat todella helppo ottaa käyttöön ja ne tarjoavat yrityksille valtavan määrän joustavuutta. Nopeasti muuttuvat tarpeet eivät ole ongelma, sillä resursseja voidaan tehokkaasti muokata vastaamaan uusia tarpeita.

Colocaatio tarkoittaa lyhykäisyydessään palvelua, jonka avulla vuokrataan fyysinen tila palvelimien sijoitukseen. Palvelu on kohdistettu yrityksille, jotka jo omistavat palvelimensa tai jotka haluavat investoida uusiin palvelimiin. Tämän palvelun avulla voivat asiakkaat saada suurimman hyödyn Herrforsin ydinosaamisesta sekä sähköntoimituksen että viilennyksen parissa. Palvelinsalimme ovat valvottuja ja niihin on tiukasti rajattu sisäänpääsy.

Toinen paljon kiinnostusta herättänyt palvelu liittyy mahdollisuuteen siirtää osa yrityksen IT-ympäristöstä North Shore Datacenterille. Näin voidaan minimoida toimintojen keskeytymisen riskiä. Nämä niin kutsutut disaster recovery sites voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Eri palveluita yhdistelemällä luodaan ympäristö, josta voidaan ohjata tärkeimpiä järjestelmiä, mikäli omissa tiloissa esiintyy suurempia häiriöitä.

Näin ollen ei ole olemassa ainoastaan yhtä ”oikeaa” ratkaisua. Optimaalinen ja kustannustehokas ratkaisu löydetään asettamalla asiakkaan tarpeet ytimeen ja yhdistämällä tarpeen vaatiessa eri palveluita.

”Haemme Herrforsilla aktiivisesti uusia liiketoimintamalleja, joissa asiakasratkaisujen lähtökohtana on digialusta. JNT:n ja Herrforsin osaamisen sekä Herrforsin JNT-omistuksen valossa datakeskuspalvelu on luonnollinen panostus, jolla on suurta kehityspotentiaalia.” 

Lisätietoa North Shore Datacenteristä, sen tarjoamista palveluista sekä referenssejä löydät osoitteesta www.nsdc.fi.