Liten risk för elbrist i vinter?

JOHANNA ÖVERGAARD, KEY ACCOUNT MANAGER

Liten risk för elbrist i vinter?

JOHANNA ÖVERGAARD, KEY ACCOUNT MANAGER

Aktuellt » Liten risk för elbrist i vinter?

Liten risk för elbrist i vinter?

Vintern har gjort sin entré och julbelysningen har tänts. Om någon undrar hur det ser ut med elsystemet i vinter, så kan vi tipsa om det finska stamnätsbolaget Fingrids analys av situationen där de bedömer att risken är liten för elbrist i vinter.

Summering:

Situationen är ungefär den samma som tidigare år och om elsystemet och marknaden fungerar normalt kommer elen att räcka till under kalla köldperioder. Finland är dock även denna vinter strängt beroende av import under förbrukningstoppar och underskottet förväntas komma från grannländerna. Om elbrist ändå skulle uppstå har Fingrid och de lokala elnätsbolagen en plan för att trygga viktiga funktioner i samhället och för att konsumenterna ska beröras så lite som möjligt.

Man kan följa Finlands elsystem nästan i realtid på adressen https://www.fingrid.fi/online/ (på finska/engelska)

Herrfors Suomen rajasiirrot 17.12.2018

Läs Fingrids artikel här: 

https://www.fingrid.fi/sv/sidor/aktuellt/nyheter/2018/liten-risk-for-elbrist-i-vinter/

 

Johanna Övergaard
Key Account Manager