Kunder som köper förnybar el från Herrfors har ökat kraftigt under de senaste åren

JOHANNA ÖVERGAARD, KEY ACCOUNT MANAGER

Kunder som köper förnybar el från Herrfors har ökat kraftigt under de senaste åren

JOHANNA ÖVERGAARD, KEY ACCOUNT MANAGER

Aktuellt » Kunder som köper förnybar el från Herrfors har ökat under de senaste åren

Kunder som köper förnybar el från Herrfors har ökat kraftigt under de senaste åren

Kunder som köper förnybar el från Herrfors har ökat ganska kraftigt under de senaste åren. Under år 2020 ökade den energimängd som såldes som ursprungscertifierad förnybar el med hela 20 procentenheter, från 42 % år 2019 till 62 % år 2020. Enligt estimaten kommer andelen att öka ytterligare år 2021 med minst 5 procentenheter, till 67 %.

I Herrfors elavtal som riktar sig till privatkunder ingår förnybar el sedan 2016, så det är inte den kundgruppen som är orsaken till förändringen, utan det är företag och organisationer som i allt högre grad väljer mer miljövänliga lösningar. Anledningarna till detta kan vara många, som att man vill bidra med en mer hållbar utveckling eller att man vill profilera sig mot ett visst kundsegment. Oavsett anledning så märker vi dock att när våra kunder väljer att köpa förnybar el så upptäcker de 3 saker som de kanske inte räknat med:

  1. Det är oftast billigare att köpa ursprungscertifierad förnybar el än våra kunder förväntat sig. När man jämför med vad el, överföringskostnader, skatter osv kostar utgör tilläggskostnaden för förnybar el i nuläget mindre än 1 % av elens totalkostnad.
  2. Det är enkelt och smidigt att köpa förnybar el. Antingen kan man sätta med det i elavtalet när det tecknas eller så går det att lägga till ett redan ikraftvarande avtal. Kunden får intyg på de språk som behövs. Resten fixar vi.
  3. Att köpa förnybar el underlättar kundens rapportering avsevärt. Allt fler instanser frågar idag efter organisationens eller produktens koldioxidavtryck. Om elen har producerats med förnybara energikällor är elens koldioxidavtryck 0 g CO2/kWh.  

Är ert företag eller er organisation intresserade av att köpa förnybar el? Ta kontakt så fixar vi det.