Herrfors skänker 5 € för varje tecknat elavtal till Project Liv 1.3 – 30.4.2020

Herrfors skänker 5 € för varje tecknat elavtal till Project Liv 1.3 – 30.4.2020

Aktuellt » Herrfors skänker 5 € för varje tecknat elavtal till Project Liv 1.3 – 30.4.2020

Herrfors skänker 5 € för varje tecknat elavtal till Project Liv 1.3 – 30.4.2020

Herrfors har sedan länge fungerat som en stödpelare/stödspelare för många olika lokala föreningar, projekt och välgörenhetsorganisationer. Vi bär vårt strå till stacken genom att stöda olika åldersgrupper i olika livssituationer. Under de senaste åren har vi erbjudit samma chans även till våra kunder – alla vet att vi tillsammans är starkare.


Herrfors + Project Liv = LIV Energi

Denna vår riktar vi vårt gemensamma välgörenhetsprojekt till Project Livs verksamhet, genom att skänka föreningen fem euro för varje tecknat elavtal 1.3 - 30.4.2020.

”Project Liv rf. är en förening som vill skapa mer glädje i vardagen för långtidssjuka barn och deras familjer. Vi vet att det lilla kan göra mycket. Barn ska få vara barn, även i de svåraste stunderna. Vi vill att alla någon gång ska få känna glädje och iver även i en svår situation i sjukhusmiljö.

Vi ser också att det behövs någon som konkret jobbar för bättre och gladare sjukhusmiljöer, någon som skapar glädje i tillvaron för att påskynda tillfriskningsprocessen och någon som jobbar för de svenskspråkigas rättigheter att få vård och stöd på sitt eget modersmål.”

Teckna ett elavtal med oss under kampanjtiden och delta i vår gemensamma välgörenhetskampanj!

To bring back a lost smile” – kan det finnas en bättre orsak?


Bekanta dig med Project Livs verksamhet.

Ta kontakt med våra elförsäljare.