‘Naturligt och fungerande samarbete är guld värt för oss.

ÅSA BJÖRKMAN, VD PÅ EBBA FASTIGHETER

‘Naturligt och fungerande samarbete är guld värt för oss.

ÅSA BJÖRKMAN, VD PÅ EBBA FASTIGHETER

Case » Ebba Fastigheter

Ebba Fastigheter

Ebba är det naturliga valet när du söker hyresbostad i Jakobstad. Ebba fastigheter äger för tillfället över 600 bostäder och flera servicehus med 110 boendeplatser inom Jakobstad. Företaget styrs av Åsa Björkman som efter flera års erfarenhet av disponent- och fastighetsbranschen känner både staden och branschen som sina egna fickor. Ebba har definitivt gjort sitt bästa för att få Jakobstad att kännas som en attraktiv och välkomnande bostadsort för människor i alla åldrar.

Ebba fastigheter grundades år 2014 då 17 olika fastighetsbolag blev ihopslagna. Bolaget är till 100% ägt av staden Jakobstad men själva jobbet sker väldigt självständigt inom ramarna för de satta koncerndirektiven. Ebbas målsättning är att göra Jakobstad till en attraktiv boendeort samt få efterfrågan att motsvara behovet inom boendesektorn. I Jakobstad kan man tydligt se att största intresset finns för små tvåor samt radhustreor, men båda inom olika kundgrupper.

- Små tvåor tilltalar en stor kundgrupp som består av studerande, ensamstående och äldre personer, medan radhustreor är mest eftertraktade av barnfamiljer. Det är enkelt att se att höghustreor inte är lika tilltalande som radhusen, speciellt om det inte finns någon hiss i huset. Vi river och bygger nytt hela tiden för att kunna tillgodose framtidens behov. Kunderna önskar sig bekväma och ljusa bostäder, berättar Åsa Björkman, VD på Ebba fastigheter.

Ebba fastigheter Herrfors saehkoenmyyjae

Ebba Kiinteistoet Herrfors Business 4

Eftersom bostäderna och kunderna är många, är också kontakt med elleverantören en viktig del av processen. In- och utflytterna kan årligen vara över hundra.

- Ebbas kunder, disponenter och själva fastighetsbolaget är i kontakt med Herrfors flera gånger i veckan. Vi bemöts alltid av en glad och pigg kundrådgivare som får saker att ske snabbt. Processen fungerar problemfritt och vid eventuella misstag löses de snabbt och effektivt.

Ett nytt elavtal tecknas varje gång en bostad får en ny invånare, och avtalet avslutas varje gång invånaren flyttat ut. Ibland kan det ändå ske att kunden glömmer bort att meddela om sin flytt, men med hjälp av Herrfors elektroniska uppföljning kan faktureringen klippas av vid rätt datum.

Förutom el får över 99% av fastigheterna sin värme från Herrfors fjärrvärmenät. Även då är det ytterst viktigt att kontakten mellan kunden och el- och värmeleverantören fungerar smidigt.

- Eftersom vi äger så många fastigheter, värdesätter vi högt både lokalkännedom och förståelse för strukturändringar hos vår elleverantör. Genast vi nämner en fastighet, vet Herrfors kundrådgivare vilken adress vi pratar om. Naturligt och fungerande samarbete är guld värt för oss.

Vid tecknandet av elavtal försågs Åsa även med ett rejält infopaket gällande elmarknaden och hur den fungerar. Både infon i det skedet, samt årliga företagskvällar uppskattar hon högt.

- I företagsvärlden är det viktigt att veta att man har ett avtal som på alla sätt är konkurrensfördelaktigt samt att det går att förhandla om priset. Men jag tror också att det är viktigt att lokala företag ser och gynnar varandra.

Detta är Ebba Fastigheter

  • Ebba Fastigheter är grundat 2014. 

  • Bolaget ägs av staden Jakobstad och drivs av verkställande direktören Åsa Björkman.

  • Fastighetsaktiebolaget äger ca 620 hyresbostäder samt flera fastigheter med boendeformer anpassade för specialbehov i olika delar av Jakobstad, 

  • Bekanta dig mera med Ebbas verksamhet på www.ebbafastigheter.fi .

El för bostadsfastigheter

Ett fungerande samarbete och lokalkännedom hos elleverantören är ofta väldigt avgörande för bostadsfastigheter med stora kundmängder och många in- och utflyttningar. Vi kan erbjuda skräddarsydda samarbetssätt som underlättar hantering av elavtal oavsett hur många kunder eller fastigheter ni har. Ta gärna kontakt för att tillsammans hitta ett sätt som fungerar för er.