Visiomme

Visiomme

Ota yhteyttä » Visiomme

Visiomme

Herrforsin visio on sama kuin koko Herrfors-konsernissa: kehittää paikallisesta yhteisöstä hyvä paikka asua ja elää sekä houkutteleva ympäristö yrittäjille. Herrforsin roolina tässä visiossa on toimittaa asiakkaiden tarvitsema energia ja lämpö. Johtoajatuksena on toimittaa energiaa kilpailukykyiseen hintaan turvallisesti ja ympäristöystävällisesti.

Herrfors priorisoi paikallisia energialähteitä ja paikallisia ratkaisuja, kunhan se ovat kustannuksiltaan perusteltavissa. Paikallinen sitoutuminen, yhteistyö ja omistus ovat Herrforsin toiminnan peruspilareita.