"Arvostan sähköntoimittajassani tuttuja yhteyshenkilöitä. "

DAN NORRGÅRD, NORRPIGIN OMISTAJA

"Arvostan sähköntoimittajassani tuttuja yhteyshenkilöitä. "

DAN NORRGÅRD, NORRPIGIN OMISTAJA

Case » Norrpig

Norrpig

Turvattu sähkönsaanti on kirjaimellisesti elintärkeää tuotantoeläimien kanssa työskenteleville maatilallisille. Kuumat kesät ja ilmastoidut rakennukset kasvattavat sähkönkulutusta huomattavasti. Fiksujen sähkösopimusten ja kekseliäiden tuotantotapojen avulla voi kuitenkin kuka tahansa vaikuttaa sähkökustannuksiinsa. Näin ajattelee muun muassa sikafarmari Dan Norrgård, joka yhdessä tyttärensä Elinan ja poikansa Patrikin kanssa pyörittää yritystä nimeltä Norrpig. Sikatuotannon lisäksi on yrityksellä viljeltäviä peltoja sekä omaa tuulivoimatuotantoa.

Dan Norrgård on toisen sukupolven sikatilallinen vuodesta 1985 lähtien, mutta perheen historia maatalouden parissa ulottuu huomattavasti ajassa pidemmälle. Tällä hetkellä Norrpigilla on noin 3700 sikaa ja 200 peltohehtaaria, joita he viljelevät omaan käyttöönsä. Työ sikaloiden parissa jaetaan isän ja seuraavan sukupolven, Elinan ja Patrikin kesken – kaikkien hoitaessa oman tärkeän osuutensa. Olisi helppo kuvitella, että pitkä historia samalla alalla saisi työ- ja ajattelutavat rutinoitumaan, mutta Norrpigiin ovat vuodet vaikuttaneet täysin päinvastaisesti. Moderni sikafarmari ostaa sähköä spothinnalla ja tuottaa osan kulutuksestaan oman tuulivoimalan avulla.

- Olen todella kiinnostunut kaikesta uudesta, ja testaan mielelläni uusia ratkaisuja. Siitä syystä päätin myös investoida tuulivoimaan, kertoo Dan Norrgård.

Tilan sähkönkulutus on vuosittain noin 200 000 – 250 000 kWh, vaikkakin kulutus on laskenut huomattavasti sähköä vähemmän kuluttavien laitteiden ansiosta. Maatila pyrkii hyödyntämään itse kaiken energian, jonka 100% omassa omistuksessa oleva 135kW tuulivoimala tuottaa. Tuulivoimalan vuosittainen tuotto kattaa noin viidesosan tilan tämänhetkisestä kulutuksesta. Dan ja Patrik ovat myös osaomistajina Årvas Wind -nimisessä yrityksessä, jonka omistuksessa on samalla mäellä Oravaisten Pensalassa sijaitseva suurempi 2,5MW tuulivoimala.

- Olemme olleet tuulivoiman tuottajia kuuden vuoden ajan. Pyrimme hyödyntämään kaiken pienemmän tuulivoimalan tuottaman energian itse, kun taas kaikki suuremman tuulivoimalan tuottamasta energiasta menee suoraan myyntiin. Meillä on huoltosopimus ulkopuolisen yrityksen kanssa.

Norrpig Herrfors Business 3

Norrpig Herrfors Business 6

Norrpigin tuulivoimala oli yksi ensimmäisistä tuulivoimaloista, jotka yhdistettiin Herrfors Verkon aluejakeluverkkoon. Yhteistyö sähköntoimittajan ja sähköverkkoyhtiön kanssa on toiminut sujuvasti, vaikka kyseessä on usein ollutkin hieman epätavallisempia kysymyksiä asiakkaan puolelta.

- Sähköverkkomme on toimiva ja vakaa alueellamme. Herrfors korjaa mahdolliset viat nopeasti. Varageneraattorimme ei ole ollut käynnissä vielä kertaakaan, kiittää Dan.

Norrpigin sähkösopimus kiinnittää hinnan talveksi, kun taas kesäisin hinta seuraa markkinoiden spothintaa. Tämänhetkisten korkeiden spothintojen vuoksi ei sopimus ole ehkä ollut paras valinta, mutta Dan ymmärtää tilanteen ollessaan erittäin tietoinen koko sähköalan toiminnasta. Aktiivisena sähköntuottajana ja -kuluttajana hän seuraa sähkömarkkinoita päivittäin ja tietää milloin on oikea aika sitoa hinta tai seurata spothintaa.

- Arvostan sähköntoimittajassani tuttuja yhteyshenkilöitä ja että tiedän miltä he näyttävät. Minulle on myös luvattu tarjota kahvia joka kerta Pietarsaareen tullessani. Samaa en voisi sanoa kaikista markkinoilla olevista sähköntoimittajista.

Norrpig Herrfors Business   Norrpig Herrfors Business 4

Tämä on Norrpig

  • Perustettu vuonna 1997.

  • Norrpig sijaitsee Oravaisissa, Pensalan kylässä.

  • Norrpigin sikaloiden toiminta on pitkälti automatisoitua, mikä vaatii turvatun sähköntoimituksen vuorokauden ympäri.

  • 135kW ja 40 m korkea tuulivoimala on hankittu käytettynä Saksasta. Vuonna 2011 asennettu tuulivoimala tuottaa 50MWh vuodessa, mikä on noin kolmannes sikalan kokonaiskulutuksesta.

Sähköä maatalouteen

Turvattu sähkönsaanti on tärkeää pitkälle automatisoiduille eläintiloille, ja täten myös toimiva kommunikaatio sähköntoimittajan kanssa. Toimivan kommunikaation lisäksi voimme tarjota maatalousammattilaisille tukea muun muassa sähkömarkkinoiden hintamuutoksia koskien - etenkin jos sähkönostohinta on sinulle yhtä tärkeä kuin muiden raaka-aineiden sisäänostohinta. Haluaisitko tutustua yrityksille tarjoamiin valmiisiin sähkösopimuksiin tai antaa meidän räätälöidä sähkötuote, joka huomioi juuri yrityksesi tarpeet?