Nordic Sunrise - marknadens fiffigaste solelanläggning

Nordic Sunrise - marknadens fiffigaste solelanläggning

Aktuellt » Nordic Sunrise - marknadens fiffigaste solelanläggning

Nordic Sunrise - marknadens fiffigaste solelanläggning

Nordic Sunrise är varumärket för Katternögruppens solkraftskoncept. Ett omfattande program för att kartlägga nya produkt- och tjänstekoncept påbörjades 2017, och Nordic Sunrise är den första nya produkten. Nordic Sunrise är ett intelligent solkraftskoncept som levereras färdigt installerat. Samarbetsavtal har gjorts med inhemska Green Energy Finland Oy, som, utöver högklassiga solpanelslösningar, även levererar ett produktionsuppföljningssystem, GEF Vision.

- Priserna på solpaneler har sjunkit kraftigt under 2010-talet, och nu kan vi erbjuda ett konkurrenskraftigt koncept för våra kunder. Även om Nordic Sunrise redan är ett av marknadens smartaste solkraftsalternativ, satsar vår samarbetspartner intensivt på produktutveckling, och tillsammans kan vi ge våra kunder del av detta i framtiden, säger Roger Holm, vd för Katternökoncernen.

Lanseringen faller väl in i Katternögruppens målsättning att öka andelen förnybar energi. Anläggningarna ansluts till elnätet och den del av elproduktionen som kunden inte själv använder kan säljas till kundens egen el-leverantör, ifall det är något av Katternögruppens bolag, eller till något annat elbolag som köper in egen producerad el.

- Via GEF Vision kan kunden följa solpanelernas produktion i realtid och anpassa förbrukningen enligt den egna produktionen. Systemet ger även möjlighet att automatiskt styra tex. varmvattenberedaren enligt panelernas produktion. Ifall kunden vill investera i batterilagring, eller en elbil, kan även dessa kopplas till GEF Vision för vidare optimering. På så vis kan kunden öka lönsamheten av sin investering.

Herrfors levererar solpanelsanläggningar bland annat till egnahemshus, företagsfastigheter och jordbruk. Boka gärna ett platsbesök med oss och få en offert på din egen anläggning. Våra erfarna planerare hjälper dig med att hitta den effektivaste lösningen som motsvarar dina behov.

Bekanta dig med Nordic Sunrise -solenergianläggningarna här.